Langhølen
 

Berrefoss Nordre

   

Berrefoss Søndre

   

Svarthølen

   

Langhølen

   

Grautfossen

   

Berghølen

   

Leirhølen

   

Stryket

   

Brumohølen

   
 
   

Akvariet i Øyensåa! Her kan det til tider stå flere hundre laks! Det aller beste fisket er på vannstand som gir drag i hele hølen. Ved lav vannstand har flere gjort stor suksess med tørrfluer.


Utgjør en del av Brumovaldet

Antall Kort: 6