Leirhølen
 

Berrefoss Nordre

   

Berrefoss Søndre

   

Svarthølen

   

Langhølen

   

Grautfossen

   

Berghølen

   

Leirhølen

   

Stryket

   

Brumohølen

   
 
   

Dette er en sone som er relativt lettfisket med flue. Best fiske gjøres rett nedstrøms i overkant av hølen.


Utgjør en del av Brumovaldet.

Antall Kort: 6