Brumohølen
 

Berrefoss Nordre

   

Berrefoss Søndre

   

Svarthølen

   

Langhølen

   

Grautfossen

   

Berghølen

   

Leirhølen

   

Stryket

   

Brumohølen

   
 
   

En undervurdert høl for nyankomne. De som kjenner denne hølen forlater aldri elva uten å ha vært der. Den stiller enhver fluefisker på prøve når det gjelder å fiske av de nederste deler, men de bør absolutt ikke være uprøvd! Typiske huggplasser er ved innløpet og nede på brekket.


Brumohølen er nederste del av Brumoenvaldet.

Antall Kort: 6