Berghølen
 

Berrefoss Nordre

   

Berrefoss Søndre

   

Svarthølen

   

Langhølen

   

Grautfossen

   

Berghølen

   

Leirhølen

   

Stryket

   

Brumohølen

   
 
   

Spennende, men krevende strekning med store steiner og dype groper. God på høy vannføring.


Utgjør en del av Brumovaldet

Antall Kort: 6