Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Hordaland

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 9 014 8 078 936 2,4 1,3  
  Daleelva i Vaksdal 1 955 1 190 765 3,3 0,9  
  Etneelva 3 648 2 907 741 3,7 1,2  
  Oselva i Os 1 480 940 540 2,7 1,1  
  Vosso (Vossovassdraget) 557 46 511 3,8 1  
  Matreelva 563 93 470 4 1  
  Opo m/Sandvinvatnet 572 232 340 4,5 2,8  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 461 156 305 4,1 2  
  Storelva (Arnaelva) 1 324 1 026 298 3,8 0,9  
  Loneelva 1 871 1 580 291 2 0,7  
  Hopevassdraget 347 75 272 2,2 0,6  
  Moelva (Modalselva) 250 33 217 3,3 1,1  
  Hopevassdraget 222 25 197 5 1,3  
  Uskedalselva 218 28 190 2 1  
  Frøysetelva 293 113 180 1,6 0,9  
  Granvinselva 227 91 136 5,7 1,8  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 209 120 89 4 0,9  
  Tysselva i Samnanger 778 701 77 3,9 1  
  Bondhuselva 102 34 68 2,8 1,9  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 173 107 66 2,3 0,8  
  Kjærelva m/Storvatnet 74 14 60 2,3 0,3  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 336 276 60 3,3 1,3  
  Mosneselva 246 196 50 3,8 0,8  
  Æneselva 337 300 37 3 1,3  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 149 116 33 3,4 1,4  
  Kinso 296 277 19 4,3 1,3  
  Lønningdalselva 19 4 15 4 1,1  
  Fjellvassdraget 85 71 14 3,9 2,8  
  Storelva, Natås 10 0 10 0 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Etneelva 3 370 2 340 1 030 3,4 1,2  
  Mandalselva 8 401 7 639 762 2,5 1,2  
  Daleelva i Vaksdal 1 155 723 432 3,2 1  
  Oselva i Os 1 225 802 423 3,2 1,1  
  Matreelva 401 0 401 0 1  
  Vosso (Vossovassdraget) 457 85 372 4,5 1,4  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 528 315 213 5,4 1,8  
  Moelva (Modalselva) 281 83 198 4,2 1,1  
  Storelva (Arnaelva) 769 580 189 3,5 1  
  Bondhuselva 394 224 170 4,2 1,6  
  Hopevassdraget 165 2 163 2 1,3  
  Frøysetelva 202 57 145 2,9 0,8  
  Granvinselva 241 111 130 4 1,2  
  Loneelva 458 340 118 2 0,8  
  Uskedalselva 143 35 108 3,5 1,1  
  Opo m/Sandvinvatnet 645 543 102 5,1 2,4  
  Kjærelva m/Storvatnet 95 3 92 1,5 0,6  
  Tysselva i Samnanger 1 642 1 581 61 3,7 1,2  
  Kinso 307 247 60 4,4 1  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 370 323 47 4 1,1  
    Medregnet Melselva  
  Æneselva 203 159 44 3,1 2  
  Mosneselva 198 157 41 4,2 0,8  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 113 73 40 4,9 2,5  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 62 27 35 2,3 0,9  
  Storelva, Natås 31 0 31 0 1,2  
  Andvikelva 13 1 12 1 0,6  
  Fjellvassdraget 71 62 9 4,4 1,8  
  Omvikdalselva 12 3 9 3 1,1  
  Lønningdalselva 9 0 9 0 0,8  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 103 95 8 4 1,1  
  Jondalselva 6 0 6 0 3  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 76 72 4 4,2 0,6  
  Simadalselva (Sima) 4 4 0 2 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 11 299 10 420 879 2,2 1,1  
  Oselva i Os 2 039 1 422 617 2,2 1  
  Etneelva 3 205 2 608 597 3,5 1,1  
  Vosso (Vossovassdraget) 366 48 318 5,3 1,3  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 369 71 298 4,2 1,6  
  Matreelva 350 67 283 3,5 1  
  Daleelva i Vaksdal 798 554 244 4,6 0,8  
  Frøysetelva 362 144 218 3,6 1  
  Uskedalselva 255 41 214 2,7 1,1  
  Hopevassdraget 252 40 212 3,6 1,5  
  Storelva (Arnaelva) 572 442 130 3,3 0,8  
  Bondhuselva 261 134 127 3,3 1,3  
  Moelva (Modalselva) 175 48 127 4 1,3  
  Opo m/Sandvinvatnet 138 12 126 4 2,5  
  Kjærelva m/Storvatnet 191 88 103 2,6 0,6  
  Loneelva 752 671 81 2,1 0,9  
  Granvinselva 144 72 72 3,4 1,6  
  Kinso 169 105 64 3,8 1,1  
  Haugdalselva 60 1 59 1 1  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 411 357 54 3,8 1  
  Mosneselva 187 139 48 3,4 0,8  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 111 65 46 3,6 1,9  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 67 30 37 1,7 0,6  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 95 68 27 4,9 0,9  
  Jondalselva 35 9 26 4,5 2,9  
  Øysteseelva 27 2 25 2 1,8  
  Omvikdalselva 52 28 24 4 1,3  
  Tysselva i Samnanger 712 690 22 3,5 1,1  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 81 69 12 3,1 1,2  
  Storelva, Natås 12 0 12 0 1  
  Andvikelva 11 0 11 0 0,8  
  Simadalselva (Sima) 10 0 10 0 0,6  
  Fjellvassdraget 119 109 10 4,4 2  
  Lønningdalselva 10 2 8 2 2,7  
  Æneselva 208 201 7 2,8 1  
  Svendsbøelva 1 0 1 0 0,5  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 5 786 4 702 1 084 2 0,4  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 1 186 309 877 3,9 1,4  
  Oselva i Os 2 055 1 321 734 2,2 1,1  
  Etneelva 4 154 3 628 526 3,2 1,1  
  Vosso (Vossovassdraget) 470 55 415 3,7 1,3  
  Matreelva 419 9 410 2,3 0,9  
  Frøysetelva 367 16 351 2,3 0,8  
  Storelva (Arnaelva) 615 371 244 3,5 0,9  
  Daleelva i Vaksdal 1 011 781 230 3,6 1  
  Bondhuselva 328 134 194 3,9 1,3  
  Hopevassdraget 178 0 178 0 1,1  
  Granvinselva 395 221 174 3,5 1,4  
  Haugdalselva 164 16 148 3,2 1  
  Kinso 374 233 141 3,4 0,8  
  Loneelva 569 429 140 2 0,9  
  Kjærelva m/Storvatnet 200 84 116 2,6 0,4  
  Uskedalselva 172 62 110 3,1 1  
  Moelva (Modalselva) 145 55 90 2,8 1,2  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 154 87 67 3,8 1,2  
  Tysselva i Samnanger 1 295 1 233 62 2,8 1  
  Melselva 149 114 35 2,8 0,8  
  Omvikdalselva 47 20 27 2,5 0,9  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 194 171 23 3,4 1,1  
  Æneselva 129 107 22 3,5 1  
  Storelva, Natås 20 0 20 0 0,9  
  Lønningdalselva 33 14 19 1,8 1,1  
  Fjellvassdraget 116 98 18 4,5 1,2  
  Mosneselva 79 61 18 2,9 0,7  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 67 50 17 3,6 1,7  
  Simadalselva (Sima) 21 5 16 5 0,6  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 18 12 6 2,4 0,7  
  Svendsbøelva 2 0 2 0 1  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 85 84 1 3,1 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Etneelva 2 728 2 214 514 2,6 1,1  
  Oselva i Os 1 386 895 491 2,2 0,9  
  Mandalselva 2 707 2 282 425 2 0,9  
  Matreelva 410 4 406 4 0,8  
  Vosso (Vossovassdraget) 415 94 321 3,6 1,2  
  Frøysetelva 323 30 293 3,8 0,9  
  Uskedalselva 255 18 237 2,6 0,8  
  Daleelva i Vaksdal 855 629 226 2,6 0,9  
  Storelva (Arnaelva) 527 335 192 3,6 1  
  Granvinselva 292 102 190 3,2 1,6  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 578 409 169 4,8 1,3  
    Fordeling på vektklasser er berekna i Mosneselva og i Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet.  
  Moelva (Modalselva) 251 92 159 4,2 1,3  
  Kjærelva m/Storvatnet 140 12 128 3 0,3  
  Loneelva 590 463 127 1,6 0,9  
  Haugdalselva 145 25 120 3,6 1  
  Hopevassdraget 90 5 85 5 1,2  
  Melselva 186 117 69 4,2 0,9  
  Tysselva i Samnanger 1 479 1 423 56 2,7 0,9  
  Kinso 410 356 54 4,2 0,9  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 138 86 52 3,9 1,3  
  Omvikdalselva 70 38 32 2 0,9  
  Bondhuselva 122 90 32 3,8 1  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 40 9 31 1,8 1,2  
  Mosneselva 223 194 29 2,6 0,7  
  Lønningdalselva 30 2 28 2 0,7  
  Fjellvassdraget 114 87 27 4,4 1,2  
  Simadalselva (Sima) 20 0 20 0 1,3  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 125 111 14 2,9 1,4  
  Æneselva 126 112 14 3,3 1  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 91 79 12 3 0,6  
  Storelva, Natås 8 0 8 0 1,1  
  Svendsbøelva 5 3 2 3 1  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 83 83 0 4 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 3 016 2 470 546 2 0,9  
  Oselva i Os 825 329 496 3,2 0,9  
  Etneelva 3 492 3 010 482 3,9 1,4  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 797 365 432 5 1,6  
  Frøysetelva 278 0 278 0 0,8  
  Vosso (Vossovassdraget) 300 40 260 4 1,2  
  Matreelva 248 0 248 0 0,9  
  Granvinselva 339 178 161 4,6 1,7  
  Daleelva i Vaksdal 477 318 159 3,3 0,8  
  Uskedalselva 156 19 137 2,4 1,1  
  Opo m/Sandvinvatnet 424 287 137 4,5 1,9  
  Moelva (Modalselva) 176 57 119 4,1 1,3  
  Storelva (Arnaelva) 385 284 101 3,9 0,8  
  Kjærelva m/Storvatnet 275 189 86 3,1 1,4  
  Haugdalselva 88 15 73 5 1,2  
  Bondhuselva 418 352 66 3,8 1,5  
  Kinso 109 43 66 3,1 1,2  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 86 35 51 3,9 1,1  
  Omvikdalselva 120 76 44 3,2 1,5  
  Jondalselva 81 41 40 4,1 1,8  
  Lønningdalselva 42 3 39 1,5 0,8  
  Loneelva 201 163 38 1,9 0,5  
  Melselva 181 144 37 4,2 1  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 193 168 25 3,9 1,9  
  Mosneselva 159 134 25 2,7 0,9  
  Tysselva i Samnanger 515 491 24 2,8 0,8  
  Storelva, Natås 12 0 12 0 1  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 34 24 10 3,4 0,7  
  Øysteseelva 15 6 9 3 1,5  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 26 18 8 3,6 1,1  
  Fjellvassdraget 106 98 8 4,3 1,3  
  Hopevassdraget 7 0 7 0 1,2  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 85 79 6 4,6 1,2  
  Æneselva 88 82 6 4,3 2  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 1 541 931 610 2 0,9  
  Etneelva 2 678 2 221 457 3,2 1,3  
  Kjærelva m/Storvatnet 335 11 324 2,2 0,3  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 762 496 266 3,8 1,4  
  Opo m/Sandvinvatnet 1 000 741 259 3,9 1,9  
  Granvinselva 442 223 219 2,8 1,7  
  Moelva (Modalselva) 344 134 210 4,3 1,4  
  Oselva i Os 454 272 182 2,8 0,9  
  Loneelva 294 120 174 2,4 0,7  
  Uskedalselva 172 11 161 2,8 0,7  
  Bondhuselva 553 394 159 3,5 1,1  
  Daleelva i Vaksdal 618 469 149 2,9 0,9  
  Matreelva 151 13 138 3,3 0,8  
  Hopevassdraget 128 11 117 1,8 1,4  
  Vosso (Vossovassdraget) 157 52 105 3,1 1,1  
  Frøysetelva 86 0 86 0 1  
  Storelva (Arnaelva) 379 296 83 3,1 0,8  
  Kinso 383 317 66 2,9 1  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 255 203 52 2,8 1,3  
  Tysselva i Samnanger 632 587 45 3,1 1  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 77 39 38 3,5 0,8  
  Melselva 112 79 33 3 1,2  
  Haugdalselva 46 16 30 4 0,8  
  Lønningdalselva 29 8 21 2,7 1,8  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 243 224 19 3,3 1,4  
  Jondalselva 77 60 17 3,8 1,1  
  Mosneselva 255 239 16 3 0,7  
  Øysteseelva 52 36 16 2,8 2  
  Omvikdalselva 34 19 15 2,1 1,3  
  Æneselva 168 155 13 3 1  
  Svendsbøelva 33 21 12 3 1,3  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 20 14 6 2 1  
  Veig 5 0 5 0 1,7  
  Fjellvassdraget 54 50 4 3,1 0,7  
  Hopsfossen 1 0 1 0 1