Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Hordaland

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 9 014 8 078 936 2,4 1,3  
  Etneelva 3 648 2 907 741 3,7 1,2  
  Loneelva 1 871 1 580 291 2 0,7  
  Daleelva i Vaksdal 1 955 1 190 765 3,3 0,9  
  Storelva (Arnaelva) 1 324 1 026 298 3,8 0,9  
  Oselva i Os 1 480 940 540 2,7 1,1  
  Tysselva i Samnanger 778 701 77 3,9 1  
  Æneselva 337 300 37 3 1,3  
  Kinso 296 277 19 4,3 1,3  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 336 276 60 3,3 1,3  
  Opo m/Sandvinvatnet 572 232 340 4,5 2,8  
  Mosneselva 246 196 50 3,8 0,8  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 461 156 305 4,1 2  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 209 120 89 4 0,9  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 149 116 33 3,4 1,4  
  Frøysetelva 293 113 180 1,6 0,9  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 173 107 66 2,3 0,8  
  Matreelva 563 93 470 4 1  
  Granvinselva 227 91 136 5,7 1,8  
  Hopevassdraget 347 75 272 2,2 0,6  
  Fjellvassdraget 85 71 14 3,9 2,8  
  Vosso (Vossovassdraget) 557 46 511 3,8 1  
  Bondhuselva 102 34 68 2,8 1,9  
  Moelva (Modalselva) 250 33 217 3,3 1,1  
  Uskedalselva 218 28 190 2 1  
  Hopevassdraget 222 25 197 5 1,3  
  Kjærelva m/Storvatnet 74 14 60 2,3 0,3  
  Lønningdalselva 19 4 15 4 1,1  
  Storelva, Natås 10 0 10 0 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 8 401 7 639 762 2,5 1,2  
  Etneelva 3 370 2 340 1 030 3,4 1,2  
  Tysselva i Samnanger 1 642 1 581 61 3,7 1,2  
  Oselva i Os 1 225 802 423 3,2 1,1  
  Daleelva i Vaksdal 1 155 723 432 3,2 1  
  Storelva (Arnaelva) 769 580 189 3,5 1  
  Opo m/Sandvinvatnet 645 543 102 5,1 2,4  
  Loneelva 458 340 118 2 0,8  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 370 323 47 4 1,1  
    Medregnet Melselva  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 528 315 213 5,4 1,8  
  Kinso 307 247 60 4,4 1  
  Bondhuselva 394 224 170 4,2 1,6  
  Æneselva 203 159 44 3,1 2  
  Mosneselva 198 157 41 4,2 0,8  
  Granvinselva 241 111 130 4 1,2  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 103 95 8 4 1,1  
  Vosso (Vossovassdraget) 457 85 372 4,5 1,4  
  Moelva (Modalselva) 281 83 198 4,2 1,1  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 113 73 40 4,9 2,5  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 76 72 4 4,2 0,6  
  Fjellvassdraget 71 62 9 4,4 1,8  
  Frøysetelva 202 57 145 2,9 0,8  
  Uskedalselva 143 35 108 3,5 1,1  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 62 27 35 2,3 0,9  
  Simadalselva (Sima) 4 4 0 2 0  
  Kjærelva m/Storvatnet 95 3 92 1,5 0,6  
  Omvikdalselva 12 3 9 3 1,1  
  Hopevassdraget 165 2 163 2 1,3  
  Andvikelva 13 1 12 1 0,6  
  Matreelva 401 0 401 0 1  
  Lønningdalselva 9 0 9 0 0,8  
  Jondalselva 6 0 6 0 3  
  Storelva, Natås 31 0 31 0 1,2  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 11 299 10 420 879 2,2 1,1  
  Etneelva 3 205 2 608 597 3,5 1,1  
  Oselva i Os 2 039 1 422 617 2,2 1  
  Tysselva i Samnanger 712 690 22 3,5 1,1  
  Loneelva 752 671 81 2,1 0,9  
  Daleelva i Vaksdal 798 554 244 4,6 0,8  
  Storelva (Arnaelva) 572 442 130 3,3 0,8  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 411 357 54 3,8 1  
  Æneselva 208 201 7 2,8 1  
  Frøysetelva 362 144 218 3,6 1  
  Mosneselva 187 139 48 3,4 0,8  
  Bondhuselva 261 134 127 3,3 1,3  
  Fjellvassdraget 119 109 10 4,4 2  
  Kinso 169 105 64 3,8 1,1  
  Kjærelva m/Storvatnet 191 88 103 2,6 0,6  
  Granvinselva 144 72 72 3,4 1,6  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 369 71 298 4,2 1,6  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 81 69 12 3,1 1,2  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 95 68 27 4,9 0,9  
  Matreelva 350 67 283 3,5 1  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 111 65 46 3,6 1,9  
  Moelva (Modalselva) 175 48 127 4 1,3  
  Vosso (Vossovassdraget) 366 48 318 5,3 1,3  
  Uskedalselva 255 41 214 2,7 1,1  
  Hopevassdraget 252 40 212 3,6 1,5  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 67 30 37 1,7 0,6  
  Omvikdalselva 52 28 24 4 1,3  
  Opo m/Sandvinvatnet 138 12 126 4 2,5  
  Jondalselva 35 9 26 4,5 2,9  
  Lønningdalselva 10 2 8 2 2,7  
  Øysteseelva 27 2 25 2 1,8  
  Haugdalselva 60 1 59 1 1  
  Storelva, Natås 12 0 12 0 1  
  Svendsbøelva 1 0 1 0 0,5  
  Andvikelva 11 0 11 0 0,8  
  Simadalselva (Sima) 10 0 10 0 0,6  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 5 786 4 702 1 084 2 0,4  
  Etneelva 4 154 3 628 526 3,2 1,1  
  Oselva i Os 2 055 1 321 734 2,2 1,1  
  Tysselva i Samnanger 1 295 1 233 62 2,8 1  
  Daleelva i Vaksdal 1 011 781 230 3,6 1  
  Loneelva 569 429 140 2 0,9  
  Storelva (Arnaelva) 615 371 244 3,5 0,9  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 1 186 309 877 3,9 1,4  
  Kinso 374 233 141 3,4 0,8  
  Granvinselva 395 221 174 3,5 1,4  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 194 171 23 3,4 1,1  
  Bondhuselva 328 134 194 3,9 1,3  
  Melselva 149 114 35 2,8 0,8  
  Æneselva 129 107 22 3,5 1  
  Fjellvassdraget 116 98 18 4,5 1,2  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 154 87 67 3,8 1,2  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 85 84 1 3,1 1  
  Kjærelva m/Storvatnet 200 84 116 2,6 0,4  
  Uskedalselva 172 62 110 3,1 1  
  Mosneselva 79 61 18 2,9 0,7  
  Vosso (Vossovassdraget) 470 55 415 3,7 1,3  
  Moelva (Modalselva) 145 55 90 2,8 1,2  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 67 50 17 3,6 1,7  
  Omvikdalselva 47 20 27 2,5 0,9  
  Haugdalselva 164 16 148 3,2 1  
  Frøysetelva 367 16 351 2,3 0,8  
  Lønningdalselva 33 14 19 1,8 1,1  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 18 12 6 2,4 0,7  
  Matreelva 419 9 410 2,3 0,9  
  Simadalselva (Sima) 21 5 16 5 0,6  
  Storelva, Natås 20 0 20 0 0,9  
  Svendsbøelva 2 0 2 0 1  
  Hopevassdraget 178 0 178 0 1,1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 2 707 2 282 425 2 0,9  
  Etneelva 2 728 2 214 514 2,6 1,1  
  Tysselva i Samnanger 1 479 1 423 56 2,7 0,9  
  Oselva i Os 1 386 895 491 2,2 0,9  
  Daleelva i Vaksdal 855 629 226 2,6 0,9  
  Loneelva 590 463 127 1,6 0,9  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 578 409 169 4,8 1,3  
    Fordeling på vektklasser er berekna i Mosneselva og i Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet.  
  Kinso 410 356 54 4,2 0,9  
  Storelva (Arnaelva) 527 335 192 3,6 1  
  Mosneselva 223 194 29 2,6 0,7  
  Melselva 186 117 69 4,2 0,9  
  Æneselva 126 112 14 3,3 1  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 125 111 14 2,9 1,4  
  Granvinselva 292 102 190 3,2 1,6  
  Vosso (Vossovassdraget) 415 94 321 3,6 1,2  
  Moelva (Modalselva) 251 92 159 4,2 1,3  
  Bondhuselva 122 90 32 3,8 1  
  Fjellvassdraget 114 87 27 4,4 1,2  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 138 86 52 3,9 1,3  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 83 83 0 4 0  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 91 79 12 3 0,6  
  Omvikdalselva 70 38 32 2 0,9  
  Frøysetelva 323 30 293 3,8 0,9  
  Haugdalselva 145 25 120 3,6 1  
  Uskedalselva 255 18 237 2,6 0,8  
  Kjærelva m/Storvatnet 140 12 128 3 0,3  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 40 9 31 1,8 1,2  
  Hopevassdraget 90 5 85 5 1,2  
  Matreelva 410 4 406 4 0,8  
  Svendsbøelva 5 3 2 3 1  
  Lønningdalselva 30 2 28 2 0,7  
  Simadalselva (Sima) 20 0 20 0 1,3  
  Storelva, Natås 8 0 8 0 1,1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Etneelva 3 492 3 010 482 3,9 1,4  
  Mandalselva 3 016 2 470 546 2 0,9  
  Tysselva i Samnanger 515 491 24 2,8 0,8  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 797 365 432 5 1,6  
  Bondhuselva 418 352 66 3,8 1,5  
  Oselva i Os 825 329 496 3,2 0,9  
  Daleelva i Vaksdal 477 318 159 3,3 0,8  
  Opo m/Sandvinvatnet 424 287 137 4,5 1,9  
  Storelva (Arnaelva) 385 284 101 3,9 0,8  
  Kjærelva m/Storvatnet 275 189 86 3,1 1,4  
  Granvinselva 339 178 161 4,6 1,7  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 193 168 25 3,9 1,9  
  Loneelva 201 163 38 1,9 0,5  
  Melselva 181 144 37 4,2 1  
  Mosneselva 159 134 25 2,7 0,9  
  Fjellvassdraget 106 98 8 4,3 1,3  
  Æneselva 88 82 6 4,3 2  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 85 79 6 4,6 1,2  
  Omvikdalselva 120 76 44 3,2 1,5  
  Moelva (Modalselva) 176 57 119 4,1 1,3  
  Kinso 109 43 66 3,1 1,2  
  Jondalselva 81 41 40 4,1 1,8  
  Vosso (Vossovassdraget) 300 40 260 4 1,2  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 86 35 51 3,9 1,1  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 34 24 10 3,4 0,7  
  Uskedalselva 156 19 137 2,4 1,1  
  Steinsdalselva m/Movatn i Kvam 26 18 8 3,6 1,1  
  Haugdalselva 88 15 73 5 1,2  
  Øysteseelva 15 6 9 3 1,5  
  Lønningdalselva 42 3 39 1,5 0,8  
  Frøysetelva 278 0 278 0 0,8  
  Hopevassdraget 7 0 7 0 1,2  
  Storelva, Natås 12 0 12 0 1  
  Matreelva 248 0 248 0 0,9  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Etneelva 2 678 2 221 457 3,2 1,3  
  Mandalselva 1 541 931 610 2 0,9  
  Opo m/Sandvinvatnet 1 000 741 259 3,9 1,9  
  Tysselva i Samnanger 632 587 45 3,1 1  
  Eio m/Bjoreia og Eidfjordvatnet 762 496 266 3,8 1,4  
  Daleelva i Vaksdal 618 469 149 2,9 0,9  
  Bondhuselva 553 394 159 3,5 1,1  
  Kinso 383 317 66 2,9 1  
  Storelva (Arnaelva) 379 296 83 3,1 0,8  
  Oselva i Os 454 272 182 2,8 0,9  
  Mosneselva 255 239 16 3 0,7  
  Rosendalselva (Hattebergvassdraget) 243 224 19 3,3 1,4  
  Granvinselva 442 223 219 2,8 1,7  
  Fjæraelva (Rullestadelva) 255 203 52 2,8 1,3  
  Æneselva 168 155 13 3 1  
  Moelva (Modalselva) 344 134 210 4,3 1,4  
  Loneelva 294 120 174 2,4 0,7  
  Melselva 112 79 33 3 1,2  
  Jondalselva 77 60 17 3,8 1,1  
  Vosso (Vossovassdraget) 157 52 105 3,1 1,1  
  Fjellvassdraget 54 50 4 3,1 0,7  
  Ekso (Eksingedalsvassdraget) 77 39 38 3,5 0,8  
  Øysteseelva 52 36 16 2,8 2  
  Svendsbøelva 33 21 12 3 1,3  
  Omvikdalselva 34 19 15 2,1 1,3  
  Haugdalselva 46 16 30 4 0,8  
  Ådlandsvassdraget (Frugardselva) 20 14 6 2 1  
  Matreelva 151 13 138 3,3 0,8  
  Kjærelva m/Storvatnet 335 11 324 2,2 0,3  
  Hopevassdraget 128 11 117 1,8 1,4  
  Uskedalselva 172 11 161 2,8 0,7  
  Lønningdalselva 29 8 21 2,7 1,8  
  Frøysetelva 86 0 86 0 1  
  Hopsfossen 1 0 1 0 1  
  Veig 5 0 5 0 1,7