Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Rogaland

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Åmselva (i Vats) 674 52 622 1,9 0,5  
  Vikedalselva 2 899 2 334 565 3,3 0,8  
  Figgjo 8 569 8 101 468 2,5 1,1  
  Suldalslågen (Sandselva) 1 936 1 629 307 3,9 1  
  Nord- og Storelva 319 15 304 2,1 1  
  Sokndalselva 2 586 2 435 151 2,4 0,9  
  Årdalselva (Storåa) 3 268 3 127 141 5 0,9  
  Mæleelva (Espedalsvassdraget) 1 719 1 608 111 4,3 0,9  
  Frafjordelva 569 460 109 3,2 1  
  Tengs-,Bjerkreimselva 14 142 14 038 104 2,1 0,8  
  Dirdalselva 1 754 1 652 102 4 0,8  
  Vormo (Vormedalselva) 1 365 1 312 53 3,2 0,9  
  Håelva 5 407 5 358 49 1,8 0,8  
  Rødneelva (Sandeidelva) 328 288 40 2,9 1,1  
  Hålandselva i Hjelmeland 404 384 20 4,2 1  
  Hjelmelandselva 223 204 19 4,6 1,5  
  Jørpelandselva 197 180 17 2,3 0,7  
  Lyseelva 56 47 9 4,3 0,6  
  Ulla (Vadlaelva) 718 709 9 3,1 1,3  
  S.Varhaugelva 237 233 4 1,4 0,6  
  N.Varhaugelva 64 63 1 1,5 1  
  Kvasseimselva 50 49 1 1,4 1  
  Fuglestadelva 467 467 0 1,9 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Vikedalselva 2 978 1 791 1 187 3,3 0,9  
  Suldalslågen (Sandselva) 1 468 982 486 3,5 1,1  
    I tillegg ble 61 laks på til sammen 478 kg satt ut i elva igjen  
  Åmselva (i Vats) 384 21 363 1,3 0,6  
  Årdalselva (Storåa) 2 897 2 595 302 4,4 0,8  
  Tengs-,Bjerkreimselva 12 050 11 861 189 1,9 0,9  
  Nord- og Storelva 182 14 168 2,8 1  
  Sokndalselva 1 364 1 203 161 2,4 1  
  Frafjordelva 914 790 124 3,7 1  
  Mæleelva (Espedalsvassdraget) 2 044 1 922 122 4,2 0,9  
  Figgjo 2 304 2 219 85 2,4 0,9  
  Vormo (Vormedalselva) 1 080 996 84 3,1 0,9  
  Håelva 3 063 3 026 37 2,1 0,8  
  Hålandselva i Hjelmeland 243 212 31 4,6 1,1  
  Rødneelva (Sandeidelva) 122 91 31 1,9 1,1  
  Dirdalselva 511 488 23 2,6 0,6  
  Lyseelva 67 46 21 4,2 0,7  
  Hjelmelandselva 272 256 16 4,3 1,3  
  Ulla (Vadlaelva) 342 328 14 3,4 0,9  
  Jørpelandselva 85 74 11 2,6 0,6  
  Fuglestadelva 38 35 3 1,9 1  
  Sokna 69 67 2 4,5 1,1  
  N.Varhaugelva 21 21 0 1,6 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Vikedalselva 3 826 3 170 655 2,9 0,8  
  Suldalslågen (Sandselva) 1 226 658 568 3,7 1,2  
  Åmselva (i Vats) 615 70 545 2,1 0,6  
  Sokndalselva 3 205 2 813 392 2,5 0,9  
  Tengs-,Bjerkreimselva 14 860 14 490 370 1,9 0,8  
  Figgjo 8 468 8 176 292 2,5 0,9  
  Hjelmelandselva 696 438 258 6 2,9  
  Frafjordelva 1 201 1 002 199 3 0,9  
  Nord- og Storelva 201 6 195 1,5 1,1  
  Årdalselva (Storåa) 3 361 3 171 190 4,1 0,9  
  Dirdalselva 896 708 188 3,3 1,2  
  Håelva 4 951 4 826 125 2,1 0,8  
  Rødneelva (Sandeidelva) 249 210 39 2,5 1  
  Jørpelandselva 198 158 39 2,1 0,6  
  Vormo (Vormedalselva) 1 457 1 432 25 3,4 0,7  
  Lyseelva 50 28 22 2,8 0,5  
  Fuglestadelva 571 564 7 2,3 1,4  
  Hålandselva i Hjelmeland 254 250 4 4,5 1  
  Ulla (Vadlaelva) 468 464 4 3,9 1,1  
  S.Varhaugelva 168 166 2 1,7 0,5  
  N.Varhaugelva 90 90 0 1,9 0  
  Kvasseimselva 86 86 0 1,6 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Vikedalselva 3 734 2 863 871 2,3 1,3  
  Figgjo 11 273 10 596 677 2,6 1  
  Nord- og Storelva 589 55 534 3,7 1,3  
  Sokndalselva 2 887 2 367 520 2,5 0,9  
  Årdalselva (Storåa) 2 554 2 059 495 3,2 0,9  
  Åmselva (i Vats) 550 79 471 2,4 0,5  
  Tengs-,Bjerkreimselva 14 254 13 813 441 2 0,9  
  Dirdalselva 1 168 831 337 3 0,7  
  Mæleelva (Espedalsvassdraget) 2 277 1 990 287 3,1 0,9  
  Frafjordelva 1 471 1 197 274 2,4 1  
  Hjelmelandselva 519 375 144 5,2 2,1  
  Håelva 6 231 6 103 128 1,9 0,8  
  Jørpelandselva 313 215 98 2,2 0,7  
  Vormo (Vormedalselva) 1 717 1 637 80 2,7 1,1  
  Suldalslågen (Sandselva) 1 326 1 258 68 3 0,2  
  Lyseelva 82 38 44 2,4 0,5  
  Ulla (Vadlaelva) 636 613 23 3,7 1,2  
  Rødneelva (Sandeidelva) 243 222 21 2,6 1  
  Hålandselva i Hjelmeland 401 383 18 3,4 1,1  
  Fuglestadelva 887 870 17 1,8 0,9  
  S.Varhaugelva 263 259 4 1,6 0,4  
  Kvasseimselva 66 65 1 1,8 1  
  N.Varhaugelva 91 90 1 1,8 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Vikedalselva 2 616 1 343 1 273 2,2 1  
  Åmselva (i Vats) 683 38 645 2,4 0,7  
  Suldalslågen (Sandselva) 1 041 464 577 2,4 1,3  
  Tengs-,Bjerkreimselva 8 980 8 618 362 1,7 0,8  
  Figgjo 5 747 5 393 354 2,2 0,9  
  Årdalselva (Storåa) 1 436 1 162 274 2,4 0,9  
  Frafjordelva 1 078 827 251 2,2 0,9  
  Sokndalselva 1 787 1 541 246 2,4 0,9  
  Mæleelva (Espedalsvassdraget) 920 734 186 2,8 1  
  Håelva 4 173 3 990 183 1,7 0,8  
  Hjelmelandselva 325 201 124 4,6 2  
  Nord- og Storelva 107 4 103 2 1,1  
  Lyseelva 72 22 50 3,1 0,5  
  Jørpelandselva 281 240 41 2,1 0,9  
  Vormo (Vormedalselva) 687 650 37 1,9 0,9  
  Dirdalselva 177 150 27 2,3 0,7  
  Fuglestadelva 354 330 24 1,8 0,8  
  Orreelva 18 0 18 0 0,7  
  Hålandselva i Hjelmeland 123 112 11 2,4 1  
  Rødneelva (Sandeidelva) 91 86 5 2 1,3  
  Ulla (Vadlaelva) 286 283 3 2,4 0,8  
  N.Varhaugelva 98 95 3 1,3 1  
  Kvasseimselva 43 43 0 1,2 0  
  S.Varhaugelva 66 66 0 1,4 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Figgjo 8 757 8 236 521 2,2 0,9  
  Vikedalselva 1 854 1 344 510 5,9 0,9  
  Suldalslågen (Sandselva) 887 397 490 3,3 1,2  
  Sokndalselva 2 778 2 433 345 2,1 0,9  
  Tengs-,Bjerkreimselva 10 102 9 779 323 1,8 1,1  
  Årdalselva (Storåa) 1 658 1 391 267 4,7 0,9  
  Nord- og Storelva 267 69 198 3,5 1  
  Mæleelva (Espedalsvassdraget) 1 406 1 264 142 3,9 1,8  
  Håelva 10 201 10 083 118 1,9 0,8  
  Dirdalselva 691 585 106 3 0,8  
  Frafjordelva 528 445 83 3,6 1  
  Vormo (Vormedalselva) 637 605 32 4,4 0,9  
  Hålandselva i Hjelmeland 116 93 23 3,6 1  
  Åmselva (i Vats) 27 6 21 3 0,7  
  Ulla (Vadlaelva) 387 367 20 4,9 1,2  
  Rødneelva (Sandeidelva) 111 93 18 4,4 1,1  
  Orreelva 35 18 17 1,4 1,1  
  Lyseelva 14 0 14 0 0,5  
  Kvasseimselva 99 89 10 1,2 0,8  
  Fuglestadelva 470 463 7 1,6 0,4  
  N.Varhaugelva 325 319 6 1,2 1,5  
  Jørpelandselva 221 216 5 3 0,5  
  S.Varhaugelva 270 270 0 1,2 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Vikedalselva 2 005 1 152 853 2,1 1  
  Suldalslågen (Sandselva) 1 687 1 070 617 2,6 1,3  
  Nord- og Storelva 629 91 538 2,2 0,9  
  Årdalselva (Storåa) 1 554 1 268 286 3 0,9  
  Sokndalselva 617 408 209 2,3 0,8  
  Figgjo 5 724 5 516 208 2,4 0,6  
  Frafjordelva 512 310 202 2 0,9  
  Tengs-,Bjerkreimselva 3 898 3 730 168 1,8 0,9  
  Dirdalselva 208 136 72 2,8 0,9  
  Håelva 2 384 2 319 65 2,1 0,7  
  Vormo (Vormedalselva) 555 518 37 2,8 0,8  
  Mæleelva (Espedalsvassdraget) 219 184 35 2,6 0,8  
  Ulla (Vadlaelva) 96 83 13 2,5 1,1  
  Jørpelandselva 110 99 11 1,8 1,2  
  Rødneelva (Sandeidelva) 55 45 10 1,7 2  
  Fuglestadelva 402 393 9 2,6 0,5  
  Lyseelva 7 0 7 0 0,5  
  Kvasseimselva 36 36 1 1,7 0,4  
  S.Varhaugelva 35 35 0 1,7 0  
  Hålandselva i Hjelmeland 19 19 0 3,8 0  
  N.Varhaugelva 6 6 0 1,5 0