Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Nord-Trøndelag

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Namsen 27 810 26 090 1 721 3,2 0,8  
  Stjørdalselva m/Sona 10 388 9 432 956 3,3 1,1  
  Verdalselva 6 562 5 457 1 105 2,9 1,1  
  Årgårdselva m/Øyensåa 3 383 3 307 76 1,5 0,6  
  Moelva m/Salsvatnet 2 052 1 826 226 1,9 1,1  
  Ferja 1 681 1 401 280 1,5 1,1  
  Sandøla 1 394 1 392 2 4,6 0,7  
  Bjøra m/Eidsvatnet 1 340 1 268 72 7,3 1  
  Søråa 1 289 1 116 173 4,9 1,2  
  Forra 1 030 1 011 19 3,9 1,6  
  Austerelva 692 669 23 1,3 0,6  
  Levangerelva 540 443 97 1,6 1  
  Bogna 497 453 44 1,5 0,5  
  Kongsmoelva 448 434 14 2,6 1,2  
  Oppløyelva 435 394 41 2,8 1,3  
  Lauvsneselva 423 423 0 3,3 0  
  Helgåa 394 375 19 3,7 1,9  
  Nordfolda 258 85 173 2,5 0,9  
  Oksdøla 170 128 42 1,2 0,7  
  Sakselva 92 83 10 2,2 1,4  
  Kvistenelva 72 37 34 1,6 0,7  
  Hendelva 29 9 20 1,5 1,3  
  Horvenelva 26 23 3 1,7 0,4  
  Eida m/Grungsstadvatnet 24 21 3 5,2 1,5  
  Nordelva 11 8 3 2 0,4  
  Skjellåa 3 3 0 0,8 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Namsen 20 736 18 904 1 831 3,6 0,7  
  Stjørdalselva m/Sona 6 228 5 792 436 3,1 0,9  
  Verdalselva 1 891 1 519 373 3,1 1,1  
  Moelva m/Salsvatnet 1 518 1 038 479 1,9 0,9  
  Sandøla 968 966 2 6,4 1  
  Årgårdselva m/Øyensåa 963 875 88 1,3 0,6  
  Oppløyelva 904 775 129 2,9 1,7  
  Lauvsneselva 693 519 174 3,3 1,5  
  Nordfolda 496 190 307 1,6 1  
  Forra 407 395 13 3,8 2,5  
  Bjøra m/Eidsvatnet 305 284 21 7,3 0,6  
  Austerelva 213 196 18 1,3 0,4  
  Byaelva 174 174 0 5 0  
  Ferja 169 145 25 1,9 0,6  
  Kongsmoelva 134 115 19 2,4 1,1  
  Helgåa 113 109 4 3,8 3,5  
  Søråa 92 49 43 8,2 0,8  
  Oksdøla 46 18 28 1,5 0,7  
  Kvistenelva 32 15 17 3 0,7  
  Sakselva 24 7 16 1,8 1,5  
  Aursunda (Aursundlielva) 22 20 3 3,3 0,6  
  Hopla 17 6 11 2,8 0,8  
  Hendelva 13 0 13 0 1  
  Bogna 8 8 0 1,3 0  
  Skjellåa 4 4 0 4 0,3  
  Levangerelva 1 0 1 0 1,1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Namsen 30 829 28 973 1 856 4 0,8  
  Stjørdalselva m/Sona 9 345 8 647 698 3,6 1,4  
  Verdalselva 5 261 4 587 674 3,6 1,5  
  Årgårdselva m/Øyensåa 3 482 3 401 81 1,5 0,7  
  Bjøra m/Eidsvatnet 3 318 3 197 121 5 0,6  
  Sandøla 2 944 2 942 2 4,6 1  
  Søråa 2 017 1 438 579 3,2 1  
  Moelva m/Salsvatnet 1 737 1 510 226 2,7 1,1  
  Forra 1 300 1 271 29 4,2 3,2  
  Ferja 1 194 1 143 51 1,4 0,6  
  Byaelva 1 146 1 146 0 5,8 0  
  Bogna 904 833 71 1,5 0,6  
  Austerelva 904 818 86 1,3 0,6  
  Nordfolda 732 424 308 2,4 1,1  
  Levangerelva 701 650 51 2,1 1,1  
  Lauvsneselva 659 622 37 4 1,8  
  Steinkjerelva 655 655 0 4,8 0  
  Oppløyelva 497 469 28 3,4 1,6  
  Eida m/Grungsstadvatnet 465 138 327 4,9 1,4  
  Oksdøla 406 341 65 1,4 0,8  
  Aursunda (Aursundlielva) 344 340 4 1,3 0,7  
  Kvistenelva 241 203 38 1,7 0,8  
  Kongsmoelva 223 212 11 1,8 0,9  
  Helgåa 209 208 1 4,3 1  
  Nordelva 188 143 45 1,7 0,8  
  Sakselva 184 147 37 2,5 1,6  
  Moldelva 125 107 18 1,3 0,7  
  Horvenelva 90 75 15 2,2 0,6  
  Hopla 53 41 12 3,4 1,5  
  Hendelva 15 8 6 1,7 0,8  
  Skjellåa 5 5 0 1,6 0,4  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Namsen 31 488 28 321 3 167 3,1 0,8  
  Stjørdalselva m/Sona 14 201 13 182 1 019 4 1,2  
  Verdalselva 11 731 10 939 792 3,7 1,1  
  Årgårdselva m/Øyensåa 3 883 3 794 89 1,6 0,6  
  Bjøra m/Eidsvatnet 3 829 3 665 163 5 0,8  
  Sandøla 3 174 3 167 7 4,2 1  
  Søråa 2 591 1 797 795 4 1  
  Byaelva 1 980 1 925 55 4,6 2,2  
  Forra 1 858 1 825 33 4 0,8  
  Ferja 1 845 1 693 152 1,5 0,6  
  Moelva m/Salsvatnet 1 511 1 210 301 2,6 1,2  
  Austerelva 1 407 1 330 77 1,3 0,6  
  Steinkjerelva 1 150 1 002 148 3,6 1,9  
  Bogna 1 042 970 72 1,6 0,7  
  Levangerelva 1 000 888 112 1,9 0,9  
  Lauvsneselva 665 464 201 3,5 2,5  
  Nordfolda 460 261 199 1,8 0,8  
  Oppløyelva 458 391 67 2,5 1,9  
  Oksdøla 456 323 133 1,4 0,9  
  Aursunda (Aursundlielva) 416 412 3 1,5 0,9  
  Kvistenelva 267 207 60 1,6 0,8  
  Eida m/Grungsstadvatnet 213 111 102 4,4 1  
  Nordelva 197 169 28 1,6 0,7  
  Helgåa 184 179 5 3 1,8  
  Kongsmoelva 174 164 10 1,8 2,6  
  Sakselva 149 143 6 2,2 1,2  
  Figga 136 74 62 2,8 0,7  
  Hopla 68 58 10 3,4 0,8  
  Horvenelva 63 58 5 1,8 0,8  
  Hendelva 45 19 26 2,7 0,8  
  Sitterelva 3 3 0 1,3 0  
  Skjellåa 2 1 1 1 0,3  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Namsen 18 769 15 614 3 155 3 1,5  
  Stjørdalselva m/Sona 7 962 7 238 724 3,5 1,1  
  Verdalselva 7 862 7 086 777 3,3 1,3  
  Årgårdselva m/Øyensåa 3 286 3 231 55 1,5 0,7  
  Sandøla 1 700 1 699 1 3,5 0,7  
  Søråa 1 466 1 019 447 3,1 1  
  Byaelva 1 360 1 215 145 4,2 2,2  
  Bjøra m/Eidsvatnet 1 305 1 124 181 4,8 0,8  
  Ferja 1 174 1 079 96 1,3 0,5  
  Moelva m/Salsvatnet 1 147 925 222 1,9 1,1  
  Forra 858 839 19 3,5 1,9  
  Levangerelva 810 708 102 1,6 1,1  
  Steinkjerelva 796 692 104 3,5 1,7  
  Austerelva 748 660 88 0,7 0,8  
  Bogna 595 496 99 1,5 0,5  
  Lauvsneselva 468 463 5 3,4 0,8  
  Oppløyelva 449 449 0 2,7 0  
  Nordfolda 368 70 298 1,4 0,9  
  Aursunda (Aursundlielva) 277 275 2 1,3 0,9  
  Oksdøla 269 218 51 1,3 0,9  
  Helgåa 248 243 5 3,7 0,7  
  Sakselva 156 120 36 2,1 1,3  
  Kvistenelva 152 105 47 1,4 0,6  
  Figga 121 66 55 1,6 1  
  Kongsmoelva 99 92 6 1,7 1,3  
  Nordelva 75 60 15 1,3 0,5  
  Horvenelva 71 53 17 2,2 0,5  
  Hopla 63 42 21 3 0,8  
  Eida m/Grungsstadvatnet 57 18 40 5,9 0,4  
  Skjellåa 39 29 10 2,2 1,4  
  Hendelva 25 20 5 2,5 0,5  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Namsen 19 278 17 213 2 065 3,3 0,8  
  Stjørdalselva m/Sona 5 962 5 091 871 2,1 1,2  
  Verdalselva 4 844 3 983 861 2,3 1,2  
  Sandøla 3 161 3 159 2 4,2 1  
  Årgårdselva m/Øyensåa 2 789 2 723 67 1,3 0,5  
  Søråa 1 740 1 228 512 3,3 0,9  
  Bjøra m/Eidsvatnet 1 656 1 431 225 4,3 0,8  
  Byaelva 1 245 962 283 3,4 2,3  
  Moelva m/Salsvatnet 1 058 809 249 1,9 0,8  
  Ferja 756 648 109 1,4 0,5  
  Levangerelva 733 623 110 1,4 1  
  Lauvsneselva 676 614 61 3,2 1,9  
  Forra 621 604 17 2,3 2,1  
  Nordfolda 494 87 407 2,4 7,1  
  Steinkjerelva 493 280 213 2,7 1,9  
  Bogna 450 404 46 1,4 0,5  
  Austerelva 387 342 45 1,2 0,6  
  Aursunda (Aursundlielva) 223 221 2 1,3 0,8  
  Figga 180 56 124 2,1 0,9  
  Sakselva 175 165 9 2,5 0,9  
  Oksdøla 117 109 8 1,2 0,6  
  Helgåa 90 87 4 2,3 3,9  
  Moldelva 70 51 19 1,7 0,9  
  Kongsmoelva 57 44 12 1,5 0,7  
  Hendelva 37 7 30 3,6 0,8  
  Nordelva 33 23 10 1,9 0,7  
  Horvenelva 31 26 4 1,8 0,8  
  Hopla 27 14 13 1,4 0,9  
  Ytterelva 20 20 0 1,5 0  
  Kvistenelva 13 7 5 1,5 0,8  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Namsen 17 703 15 721 1 983 3 0,8  
  Årgårdselva m/Øyensåa 4 062 3 985 76 1,4 0,6  
  Verdalselva 3 285 2 151 1 134 3,5 1,1  
  Stjørdalselva m/Sona 2 208 1 373 835 3,2 1  
  Moelva m/Salsvatnet 1 169 882 287 1,9 1,1  
  Bjøra m/Eidsvatnet 1 153 1 054 98 5,1 0,8  
  Sandøla 1 111 1 105 6 3,4 1,5  
  Bogna 1 075 1 025 50 1,5 0,6  
  Søråa 920 687 233 3,2 0,9  
  Ferja 632 581 51 1,4 0,7  
  Austerelva 472 449 23 1,2 0,5  
  Nordfolda 308 78 230 2,1 0,7  
  Aursunda (Aursundlielva) 301 290 11 1,4 1,1  
  Oksdøla 299 229 70 1,2 0,7  
  Eida m/Grungsstadvatnet 177 151 26 5,6 1,5  
  Levangerelva 166 60 106 1,5 0,6  
  Forra 143 136 7 3,1 1  
  Kongsmoelva 129 119 10 1,4 0,9  
  Hendelva 71 46 26 2,5 0,7  
  Sakselva 59 46 14 1,8 1,1  
  Moldelva 36 19 17 1,7 0,8  
  Nordelva 29 26 3 2 0,6  
  Helgåa 18 17 1 2,8 1,1  
  Hopla 17 1 16 0,5 0,4  
  Storelva 12 8 5 1,5 1,1  
  Kvistenelva 11 3 8 0,9 0,7  
  Austvikvassdraget 6 0 6 0 0,8  
  Vetterhuselva 4 4 0 1,3 0  
  Horvenelva 4 1 3 0,9 0,5