Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Rogaland

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Tengs-,Bjerkreimselva 14 142 14 038 104 2,1 0,8  
  Figgjo 8 569 8 101 468 2,5 1,1  
  Håelva 5 407 5 358 49 1,8 0,8  
  Årdalselva (Storåa) 3 268 3 127 141 5 0,9  
  Vikedalselva 2 899 2 334 565 3,3 0,8  
  Sokndalselva 2 586 2 435 151 2,4 0,9  
  Suldalslågen (Sandselva) 1 936 1 629 307 3,9 1  
  Dirdalselva 1 754 1 652 102 4 0,8  
  Mæleelva (Espedalsvassdraget) 1 719 1 608 111 4,3 0,9  
  Vormo (Vormedalselva) 1 365 1 312 53 3,2 0,9  
  Ulla (Vadlaelva) 718 709 9 3,1 1,3  
  Åmselva (i Vats) 674 52 622 1,9 0,5  
  Frafjordelva 569 460 109 3,2 1  
  Fuglestadelva 467 467 0 1,9 0  
  Hålandselva i Hjelmeland 404 384 20 4,2 1  
  Rødneelva (Sandeidelva) 328 288 40 2,9 1,1  
  Nord- og Storelva 319 15 304 2,1 1  
  S.Varhaugelva 237 233 4 1,4 0,6  
  Hjelmelandselva 223 204 19 4,6 1,5  
  Jørpelandselva 197 180 17 2,3 0,7  
  N.Varhaugelva 64 63 1 1,5 1  
  Lyseelva 56 47 9 4,3 0,6  
  Kvasseimselva 50 49 1 1,4 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Tengs-,Bjerkreimselva 12 050 11 861 189 1,9 0,9  
  Håelva 3 063 3 026 37 2,1 0,8  
  Vikedalselva 2 978 1 791 1 187 3,3 0,9  
  Årdalselva (Storåa) 2 897 2 595 302 4,4 0,8  
  Figgjo 2 304 2 219 85 2,4 0,9  
  Mæleelva (Espedalsvassdraget) 2 044 1 922 122 4,2 0,9  
  Suldalslågen (Sandselva) 1 468 982 486 3,5 1,1  
    I tillegg ble 61 laks på til sammen 478 kg satt ut i elva igjen  
  Sokndalselva 1 364 1 203 161 2,4 1  
  Vormo (Vormedalselva) 1 080 996 84 3,1 0,9  
  Frafjordelva 914 790 124 3,7 1  
  Dirdalselva 511 488 23 2,6 0,6  
  Åmselva (i Vats) 384 21 363 1,3 0,6  
  Ulla (Vadlaelva) 342 328 14 3,4 0,9  
  Hjelmelandselva 272 256 16 4,3 1,3  
  Hålandselva i Hjelmeland 243 212 31 4,6 1,1  
  Nord- og Storelva 182 14 168 2,8 1  
  Rødneelva (Sandeidelva) 122 91 31 1,9 1,1  
  Jørpelandselva 85 74 11 2,6 0,6  
  Sokna 69 67 2 4,5 1,1  
  Lyseelva 67 46 21 4,2 0,7  
  Fuglestadelva 38 35 3 1,9 1  
  N.Varhaugelva 21 21 0 1,6 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Tengs-,Bjerkreimselva 14 860 14 490 370 1,9 0,8  
  Figgjo 8 468 8 176 292 2,5 0,9  
  Håelva 4 951 4 826 125 2,1 0,8  
  Vikedalselva 3 826 3 170 655 2,9 0,8  
  Årdalselva (Storåa) 3 361 3 171 190 4,1 0,9  
  Sokndalselva 3 205 2 813 392 2,5 0,9  
  Vormo (Vormedalselva) 1 457 1 432 25 3,4 0,7  
  Suldalslågen (Sandselva) 1 226 658 568 3,7 1,2  
  Frafjordelva 1 201 1 002 199 3 0,9  
  Dirdalselva 896 708 188 3,3 1,2  
  Hjelmelandselva 696 438 258 6 2,9  
  Åmselva (i Vats) 615 70 545 2,1 0,6  
  Fuglestadelva 571 564 7 2,3 1,4  
  Ulla (Vadlaelva) 468 464 4 3,9 1,1  
  Hålandselva i Hjelmeland 254 250 4 4,5 1  
  Rødneelva (Sandeidelva) 249 210 39 2,5 1  
  Nord- og Storelva 201 6 195 1,5 1,1  
  Jørpelandselva 198 158 39 2,1 0,6  
  S.Varhaugelva 168 166 2 1,7 0,5  
  N.Varhaugelva 90 90 0 1,9 0  
  Kvasseimselva 86 86 0 1,6 0  
  Lyseelva 50 28 22 2,8 0,5  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Tengs-,Bjerkreimselva 14 254 13 813 441 2 0,9  
  Figgjo 11 273 10 596 677 2,6 1  
  Håelva 6 231 6 103 128 1,9 0,8  
  Vikedalselva 3 734 2 863 871 2,3 1,3  
  Sokndalselva 2 887 2 367 520 2,5 0,9  
  Årdalselva (Storåa) 2 554 2 059 495 3,2 0,9  
  Mæleelva (Espedalsvassdraget) 2 277 1 990 287 3,1 0,9  
  Vormo (Vormedalselva) 1 717 1 637 80 2,7 1,1  
  Frafjordelva 1 471 1 197 274 2,4 1  
  Suldalslågen (Sandselva) 1 326 1 258 68 3 0,2  
  Dirdalselva 1 168 831 337 3 0,7  
  Fuglestadelva 887 870 17 1,8 0,9  
  Ulla (Vadlaelva) 636 613 23 3,7 1,2  
  Nord- og Storelva 589 55 534 3,7 1,3  
  Åmselva (i Vats) 550 79 471 2,4 0,5  
  Hjelmelandselva 519 375 144 5,2 2,1  
  Hålandselva i Hjelmeland 401 383 18 3,4 1,1  
  Jørpelandselva 313 215 98 2,2 0,7  
  S.Varhaugelva 263 259 4 1,6 0,4  
  Rødneelva (Sandeidelva) 243 222 21 2,6 1  
  N.Varhaugelva 91 90 1 1,8 1  
  Lyseelva 82 38 44 2,4 0,5  
  Kvasseimselva 66 65 1 1,8 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Tengs-,Bjerkreimselva 8 980 8 618 362 1,7 0,8  
  Figgjo 5 747 5 393 354 2,2 0,9  
  Håelva 4 173 3 990 183 1,7 0,8  
  Vikedalselva 2 616 1 343 1 273 2,2 1  
  Sokndalselva 1 787 1 541 246 2,4 0,9  
  Årdalselva (Storåa) 1 436 1 162 274 2,4 0,9  
  Frafjordelva 1 078 827 251 2,2 0,9  
  Suldalslågen (Sandselva) 1 041 464 577 2,4 1,3  
  Mæleelva (Espedalsvassdraget) 920 734 186 2,8 1  
  Vormo (Vormedalselva) 687 650 37 1,9 0,9  
  Åmselva (i Vats) 683 38 645 2,4 0,7  
  Fuglestadelva 354 330 24 1,8 0,8  
  Hjelmelandselva 325 201 124 4,6 2  
  Ulla (Vadlaelva) 286 283 3 2,4 0,8  
  Jørpelandselva 281 240 41 2,1 0,9  
  Dirdalselva 177 150 27 2,3 0,7  
  Hålandselva i Hjelmeland 123 112 11 2,4 1  
  Nord- og Storelva 107 4 103 2 1,1  
  N.Varhaugelva 98 95 3 1,3 1  
  Rødneelva (Sandeidelva) 91 86 5 2 1,3  
  Lyseelva 72 22 50 3,1 0,5  
  S.Varhaugelva 66 66 0 1,4 0  
  Kvasseimselva 43 43 0 1,2 0  
  Orreelva 18 0 18 0 0,7  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Håelva 10 201 10 083 118 1,9 0,8  
  Tengs-,Bjerkreimselva 10 102 9 779 323 1,8 1,1  
  Figgjo 8 757 8 236 521 2,2 0,9  
  Sokndalselva 2 778 2 433 345 2,1 0,9  
  Vikedalselva 1 854 1 344 510 5,9 0,9  
  Årdalselva (Storåa) 1 658 1 391 267 4,7 0,9  
  Mæleelva (Espedalsvassdraget) 1 406 1 264 142 3,9 1,8  
  Suldalslågen (Sandselva) 887 397 490 3,3 1,2  
  Dirdalselva 691 585 106 3 0,8  
  Vormo (Vormedalselva) 637 605 32 4,4 0,9  
  Frafjordelva 528 445 83 3,6 1  
  Fuglestadelva 470 463 7 1,6 0,4  
  Ulla (Vadlaelva) 387 367 20 4,9 1,2  
  N.Varhaugelva 325 319 6 1,2 1,5  
  S.Varhaugelva 270 270 0 1,2 0  
  Nord- og Storelva 267 69 198 3,5 1  
  Jørpelandselva 221 216 5 3 0,5  
  Hålandselva i Hjelmeland 116 93 23 3,6 1  
  Rødneelva (Sandeidelva) 111 93 18 4,4 1,1  
  Kvasseimselva 99 89 10 1,2 0,8  
  Orreelva 35 18 17 1,4 1,1  
  Åmselva (i Vats) 27 6 21 3 0,7  
  Lyseelva 14 0 14 0 0,5  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Figgjo 5 724 5 516 208 2,4 0,6  
  Tengs-,Bjerkreimselva 3 898 3 730 168 1,8 0,9  
  Håelva 2 384 2 319 65 2,1 0,7  
  Vikedalselva 2 005 1 152 853 2,1 1  
  Suldalslågen (Sandselva) 1 687 1 070 617 2,6 1,3  
  Årdalselva (Storåa) 1 554 1 268 286 3 0,9  
  Nord- og Storelva 629 91 538 2,2 0,9  
  Sokndalselva 617 408 209 2,3 0,8  
  Vormo (Vormedalselva) 555 518 37 2,8 0,8  
  Frafjordelva 512 310 202 2 0,9  
  Fuglestadelva 402 393 9 2,6 0,5  
  Mæleelva (Espedalsvassdraget) 219 184 35 2,6 0,8  
  Dirdalselva 208 136 72 2,8 0,9  
  Jørpelandselva 110 99 11 1,8 1,2  
  Ulla (Vadlaelva) 96 83 13 2,5 1,1  
  Rødneelva (Sandeidelva) 55 45 10 1,7 2  
  Kvasseimselva 36 36 1 1,7 0,4  
  S.Varhaugelva 35 35 0 1,7 0  
  Hålandselva i Hjelmeland 19 19 0 3,8 0  
  Lyseelva 7 0 7 0 0,5  
  N.Varhaugelva 6 6 0 1,5 0