Artsoversikt

Hvor mange fiskearter eksisterer det? Det vanligste svar på dette er ca. 20.000. Men det er sannsynligvisfor lite.

På disse sidene skal vi nøye oss med å nevne noen få, men de mest vanlige.

   
Abbor Perca fluviatilis
Berggylt Labrus bergylta
Blåkveite Reinhardtius hippoglossoides
Blåstål Labrus bimaculatus
Brasme Abramis brama
Breiflabb Lophius piscatorius
Brosme Brosme brosme
Gjedde Esox lucius
Gjørs Stizostedion lucioperca
Gråsteinbit Anarhichas lupus
Harr Thymallus thymallus
Horngjel Belone belone
Hvitting Merlangius merlangus
Hyse / Kolje Melanogrammus aeglefinus
Kveite (Hellefisk) Hippoglossus hippoglossus
Lake Lota lota
Laks Salmo salar
Lange Molva molva
Laue Alburnus alburnus
Lyr Pollachiuspollachius
Lysing Merluccius merlussius
Makrell Scomber scombrus
Mort Rutilus rutilus
Rødspette Pleuronectes platesse
Røye Salvelinus alpinus
Sandflyndre Limanda limanda
Sei Pollachius virens
Sik Coregonus lavaretus
Sild Clupea harengus
Sjørøye Salvelinus alpinus f. salvelinus
Sjøørret Salmo trutta f. trutta
Skrubbe Platichthys flesus
Stam Leuciscus cephalus
Torsk Gadus mohua
Vassild Argentina silus
Vederbuk Leuciscus idus
Ørret, Aure Salmo trutta f. lacustris
Ål Anguilla anguilla

Viser 1 til 38 av 38