Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Aust-Agder

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Nidelva (Arendalsvassdraget) 714 701 13 1,9 0,6  
  Vegårvassdraget (Storelva i Holt) 244 56 189 2,4 0,9  
  Grimeelv (Kaldvell) 35 0 35 0 0,8  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Nidelva (Arendalsvassdraget) 592 585 7 2,1 0,9  
  Vegårvassdraget (Storelva i Holt) 347 65 282 3,1 1  
  Grimeelv (Kaldvell) 41 0 41 0 0,9  
  Søndeledelva/Gjerstadelva 15 0 15 0 0,8  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Nidelva (Arendalsvassdraget) 650 644 6 2,3 1,2  
  Vegårvassdraget (Storelva i Holt) 148 13 135 1,8 0,9  
  Grimeelv (Kaldvell) 19 0 19 0 0,9  
  Søndeledelva/Gjerstadelva 13 0 13 0 0,8  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Nidelva (Arendalsvassdraget) 554 534 20 2,4 1,2  
  Vegårvassdraget (Storelva i Holt) 514 162 352 2,7 1  
  Grimeelv (Kaldvell) 82 0 82 0 0,9  
  Søndeledelva/Gjerstadelva 23 4 19 1,8 1,5  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Vegårvassdraget (Storelva i Holt) 505 179 326 2 1,4  
  Nidelva (Arendalsvassdraget) 422 410 12 2 0,9  
  Grimeelv (Kaldvell) 27 0 27 0 0,8  
  Søndeledelva/Gjerstadelva 19 3 16 1,6 0,9  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Vegårvassdraget (Storelva i Holt) 830 242 588 2,1 1,1  
  Nidelva (Arendalsvassdraget) 591 544 47 2,8 1  
  Søndeledelva/Gjerstadelva 23 14 9 1,7 1,3  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Vegårvassdraget (Storelva i Holt) 236 11 225 2,3 0,9  
  Nidelva (Arendalsvassdraget) 181 168 13 2,5 0,8  
  Søndeledelva/Gjerstadelva 2 0 2 0 0,3