Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Telemark

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Skiensvassdraget 2 129 2 117 12 3 1,1  
  Herrevassdraget (Bamble) 150 143 7 3,6 0,8  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Skiensvassdraget 1 628 1 616 12 2,3 0,9  
  Herrevassdraget (Bamble) 14 9 5 3 2,5  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Skiensvassdraget 1 381 1 377 4 2,8 0,7  
  Herrevassdraget (Bamble) 20 15 5 1,5 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Skiensvassdraget 1 013 1 010 4 2,8 0,9  
  Herrevassdraget (Bamble) 118 110 8 2,8 0,8  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Skiensvassdraget 858 841 17 3,3 1,2  
  Herrevassdraget (Bamble) 64 52 12 2,2 2,3  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Skiensvassdraget 961 916 45 3,1 1,3  
  Herrevassdraget (Bamble) 76 65 11 2 1,8  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Skiensvassdraget 575 559 17 2,3 0,9  
  Kammerfossvassdraget 107 107 0 3,2 0  
  Herrevassdraget (Bamble) 16 16 0 2 0