Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Buskerud

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Lågen (Numedalslågen) 19 300 18 989 311 4,4 1,2  
  Drammenselva 15 880 15 753 127 4,7 1,6  
  Lierelva 358 75 283 1,7 0,8  
  Åroselva 92 72 20 2,1 1,2  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Lågen (Numedalslågen) 24 419 24 038 380 3,4 1  
    Herav 9762 kg tatt med annet redskap  
  Drammenselva 10 214 10 107 107 3,8 1,2  
  Lierelva 1 155 148 1 007 2,3 1  
  Åroselva 63 49 15 2,4 1,2  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Lågen (Numedalslågen) 21 586 21 294 292 3,8 1,5  
  Drammenselva 10 420 10 312 108 4,5 2  
  Lierelva 1 134 258 876 2,6 0,9  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Lågen (Numedalslågen) 15 038 15 038 0 3,5 0  
  Drammenselva 8 768 8 640 128 4 1,3  
  Lierelva 1 250 235 1 015 2,4 0,9  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Lågen (Numedalslågen) 9 165 8 845 319 3,7 1,1  
  Drammenselva 6 008 5 875 133 3,3 1,5  
  Lierelva 1 240 164 1 077 2,4 1,1  
  Åroselva 304 175 129 3,2 1,1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Lågen (Numedalslågen) 14 648 14 410 238 4 1,2  
  Drammenselva 6 567 6 364 203 4,3 1,8  
  Lierelva 1 515 217 1 298 2,3 1  
  Åroselva 402 213 189 3 1,3  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Lågen (Numedalslågen) 11 405 11 031 373 3,4 1,5  
  Drammenselva 5 934 5 646 288 4,1 1,6  
  Lierelva 1 429 209 1 220 2,4 1,1  
  Åroselva 290 121 169 3,1 1,1