Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Finnmark

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Tana m/bielver (Norsk del) 86 131 81 423 4 708 5,2 1,6  
  Altaelva 15 054 11 382 3 672 4,7 0,5  
  Neidenelva (Norske del) 7 829 7 234 595 3,6 1,2  
  Repparfjordelva m/Skaidijohka 6 208 6 006 202 2,4 0,7  
  Lakselva i Porsanger 5 793 4 958 835 5 0,9  
  Vestre Jakobselv 2 653 2 626 27 2,7 0,6  
  Kongsfjordelva 2 234 2 217 17 2,6 0,4  
  Langfjordelva 2 230 1 998 232 2,4 0,6  
  Stabburselva Vesterbotn 2 178 1 939 240 3,6 0,9  
  Komagelva 2 100 1 745 355 2,1 0,7  
  Veidneselva 967 343 624 1,9 0,6  
  Skallelva 954 235 719 3,4 0,6  
  Storelva i Lebesby 852 766 86 3,5 0,7  
  Risfjordvassdraget 727 236 491 2,3 1  
  Grense Jakobselv 686 678 8 2,3 1,6  
  Syltefjordelva/Ordo 619 619 0 1,9 0  
  Eibyelva (til Altaelva) 540 95 445 3,1 0,8  
  Vesterelva i Nesseby 511 487 24 2,5 0,8  
  Sandfjordelva i Gamvik 469 420 49 1,8 0,7  
  Sandlandselva 412 68 345 3,6 0,6  
  Lille Porsangerelv 396 80 316 2,1 0,5  
  Klokkerelva 349 331 18 1,8 0,7  
  Munkelva 346 268 78 1,9 0,6  
  Bergebyelva 257 255 1 2,6 0,7  
  Russelva m/Ravduljohka 195 146 49 2,5 0,7  
  Lakselva i Kviby 195 111 84 2,4 0,9  
  Tømmervikelva 167 91 76 2,6 0,6  
  Karpelva 157 145 12 1,7 1,2  
  Kvalsundelva 136 136 0 2,2 0  
  Halselva (Vassbotnelva) 124 18 106 2,6 0,6  
  Skillefjordelva 87 6 81 1,5 0,9  
  Sommerheimvassdraget 83 8 75 4 0,8  
  Futelva i Gamvik 83 16 67 1,9 0,5  
  Botnelva 75 15 61 1,6 0,7  
  Strandelvvassdraget 55 0 55 0 0,8  
  Snefjordvassdraget (Måsøy) 52 8 44 2 0,7  
  Brennelva 49 14 35 4,7 1,2  
  Sandfjordelva i Båtsfjord 47 43 4 1,9 1  
  Stordalselva (i Berlevåg) 46 13 33 1,9 0,8  
  Oksevågvassdraget 32 0 32 0 0,6  
  Tverrelva (til Altaelva) 24 0 24 0 0,8  
  Transfarelva ogTverelva 1 0 1 0 0,7  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Tana m/bielver (Norsk del) 103 972 99 546 4 426 4,5 0,9  
    Fangstmengden er beregnet. Fangst på finsk side kommer i tillegg. Herav 53540 kg laks og 460 kg sjøaure tatt med garn  
  Altaelva 14 792 11 969 2 823 4,7 0,5  
  Neidenelva (Norske del) 10 054 8 655 1 399 3,7 1,1  
  Repparfjordelva m/Skaidijohka 5 168 4 984 184 3,3 0,9  
  Lakselva i Porsanger 3 525 3 108 417 5 0,8  
  Børselva m/Vieksa og Ailigas 2 193 1 774 419 3,2 0,9  
  Kongsfjordelva 1 982 1 958 24 3,6 0,5  
  Vestre Jakobselv 1 944 1 926 18 3,6 0,6  
  Stabburselva Vesterbotn 1 700 1 364 336 3,9 1  
  Langfjordelva 1 692 1 468 224 3,2 0,5  
  Komagelva 1 410 1 027 383 3,2 0,7  
  Risfjordvassdraget 1 010 138 872 2 0,8  
  Grense Jakobselv 744 736 8 2,8 0,5  
  Storelva i Lebesby 655 601 54 3,2 0,6  
  Skallelva 612 176 436 3,8 0,4  
  Lille Porsangerelv 451 30 421 1,9 0,5  
  Eibyelva (til Altaelva) 444 202 242 2,8 0,9  
  Veidneselva 415 107 308 2,2 0,5  
  Vesterelva i Nesseby 356 330 25 3,1 0,5  
  Syltefjordelva/Ordo 331 327 4 3 0,5  
  Sandfjordelva i Gamvik 322 287 35 2,5 1,1  
  Bergebyelva 298 298 0 3,5 0  
  Munkelva 254 230 24 1,8 0,7  
  Karpelva 199 159 40 1,8 0,6  
  Futelva i Gamvik 176 18 158 1,5 0,6  
  Lakselva i Kviby 176 103 73 2,6 0,8  
  Klokkerelva 156 135 21 1,6 0,6  
  Russelva m/Ravduljohka 153 119 35 3 1,7  
  Sommerheimvassdraget 144 0 144 0 0,9  
  Snefjordvassdraget (Måsøy) 124 50 74 5 0,9  
  Tømmervikelva 114 48 66 2,8 0,6  
  Halselva (Vassbotnelva) 111 18 93 2,5 0,5  
  Botnelva 74 12 61 2,4 0,8  
  Brennelva 67 47 20 3,1 0,6  
  Oksevågvassdraget 61 0 61 0 0,6  
  Transfarelva ogTverelva 58 0 58 0 0,9  
    Medregnet Tverrelva  
  Skillefjordelva 36 6 30 1,5 0,9  
  Stordalselva (i Berlevåg) 10 0 10 0 0,5  
  Sandfjordelva i Båtsfjord 8 8 0 2 0  
  Strandelvvassdraget 7 0 7 0 0,5  
  Ytre Billefjordelva 2 0 2 0 0,7  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Tana m/bielver (Norsk del) 129 166 125 900 3 266 4,2 0,7  
    Fangstmengden i Tana- og Neidenvassdraget er beregnet. Tana: Herav 58039 kg laks og 270 kg sjøørret med garn.  
  Neidenelva (Norske del) 14 512 12 910 1 602 3,1 1  
    Fangstmengden i Tana- og Neidenvassdraget er beregnet. Neiden: Herav 2228 kg med kastenot  
  Altaelva 13 947 11 856 2 091 5,3 0,5  
  Lakselva i Porsanger 6 321 5 692 629 4,8 0,8  
  Repparfjordelva m/Skaidijohka 6 031 5 982 49 3,1 0,8  
  Børselva m/Vieksa og Ailigas 3 467 3 007 460 3,2 0,9  
  Langfjordelva 2 302 2 141 161 3,2 0,6  
  Stabburselva Vesterbotn 2 115 1 959 157 3,6 0,8  
  Kongsfjordelva 2 109 2 094 15 3,1 0,7  
  Komagelva 2 022 1 780 242 2,9 0,8  
  Vestre Jakobselv 1 495 1 481 14 4,2 2,3  
  Risfjordvassdraget 1 190 305 885 2,6 0,7  
  Grense Jakobselv 1 101 1 095 6 2,1 0,5  
  Sandfjordelva i Gamvik 897 817 80 2 0,9  
  Storelva i Lebesby 719 688 31 2,7 0,8  
  Syltefjordelva/Ordo 618 614 4 2,7 0,4  
  Vesterelva i Nesseby 613 585 28 2,2 0,7  
  Lille Porsangerelv 598 164 434 2,2 0,5  
  Eibyelva (til Altaelva) 476 280 196 3,7 0,8  
  Munkelva 410 305 105 1,9 0,5  
  Russelva m/Ravduljohka 367 354 14 2,9 1  
  Skallelva 318 180 138 3,5 0,5  
  Veidneselva 317 258 59 3 0,6  
  Karpelva 292 259 33 1,6 0,8  
  Klokkerelva 224 205 19 1,7 0,9  
  Sør-Tverrfjordelva 218 68 150 4,5 0,5  
  Bergebyelva 199 196 3 3,1 0,4  
  Lakselva i Kviby 182 45 137 2,2 0,8  
  Snefjordvassdraget (Måsøy) 177 31 146 3,5 0,6  
  Transfarelva ogTverelva 148 3 145 1,5 1  
  Futelva i Gamvik 132 61 71 1,6 0,5  
  Sommerheimvassdraget 124 0 124 0 0,8  
  Brennelva 93 93 0 2,4 0  
  Halselva (Vassbotnelva) 80 11 69 2,8 0,6  
  Tømmervikelva 77 25 53 3,5 0,6  
  Oksevågvassdraget 54 0 54 0 0,7  
  Sandlandselva 54 0 54 0 0,6  
  Sandfjordelva i Båtsfjord 53 53 0 3,5 0  
  Skillefjordelva 43 4 39 2 0,8  
  Ytre Billefjordelva 42 35 7 1,6 1  
  Stordalselva (i Berlevåg) 34 3 31 3 1  
  Langfjordelva 7 0 7 0 2,3  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Tana m/bielver (Norsk del) 122 808 119 323 3 485 3,6 0,8  
  Altaelva 13 964 11 811 2 153 4,1 0,5  
  Neidenelva (Norske del) 9 483 8 848 635 2,9 0,9  
  Repparfjordelva m/Skaidijohka 6 673 6 606 67 2,6 0,8  
  Lakselva i Porsanger 5 378 4 709 669 4,8 0,8  
  Børselva m/Vieksa og Ailigas 3 639 3 258 382 3,1 1  
  Komagelva 3 019 2 764 255 2,4 0,8  
  Langfjordelva 2 493 2 269 224 1,9 0,5  
  Kongsfjordelva 2 366 2 355 11 2,5 0,5  
  Stabburselva Vesterbotn 2 148 1 949 199 3,6 1  
  Vestre Jakobselv 1 741 1 713 28 3,6 0,5  
  Skallelva 1 282 913 369 3,5 0,5  
  Grense Jakobselv 1 129 1 126 3 2,6 1  
  Storelva i Lebesby 1 055 1 000 55 3,1 0,9  
  Syltefjordelva/Ordo 897 878 19 2,3 0,4  
  Risfjordvassdraget 829 326 503 1,9 0,7  
  Sandfjordelva i Gamvik 649 626 23 2,1 1,2  
  Veidneselva 486 278 208 2,5 0,7  
  Vesterelva i Nesseby 448 414 34 2,2 0,7  
  Munkelva 372 372 0 2 0  
  Eibyelva (til Altaelva) 368 225 143 3,1 0,8  
  Lille Porsangerelv 359 110 249 2,3 0,5  
  Karpelva 301 285 16 1,8 0,5  
  Futelva i Gamvik 221 37 184 2,1 0,6  
  Russelva m/Ravduljohka 187 173 14 2,5 1  
  Bergebyelva 151 144 7 2,7 0,6  
  Sommerheimvassdraget 129 0 129 0 0,8  
  Halselva (Vassbotnelva) 105 45 60 4,5 0,6  
  Snefjordvassdraget (Måsøy) 81 2 79 2 0,6  
  Tømmervikelva 61 33 28 2,5 0,5  
  Klokkerelva 56 51 5 1,3 2,4  
  Stordalselva (i Berlevåg) 45 2 43 2 1,1  
  Sandfjordelva i Båtsfjord 45 43 2 2,3 0,3  
  Brennelva 44 17 27 4,3 0,9  
  Ytre Billefjordelva 34 34 0 2,8 0  
  Lakselva i Kviby 21 6 15 1,5 0,7  
  Skillefjordelva 21 9 12 1,8 0,8  
  Oksevågvassdraget 3 0 3 0 0,6  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Tana m/bielver (Norsk del) 85 560 83 071 2 489 3,1 0,8  
    Fangstmengden i Tana og Neiden er berekna. I Tana er 38154 kg av laksen og 332 kg av sjøørretten tatt med garn.  
  Altaelva 9 858 8 411 1 447 4,5 0,5  
  Neidenelva (Norske del) 8 143 7 734 409 2,9 1,2  
    I Neiden er 1191 kg av fangsten tatt med kastenot.  
  Repparfjordelva m/Skaidijohka 4 023 3 983 40 2,3 0,7  
  Lakselva i Porsanger 3 299 2 945 354 4,8 1  
  Børselva m/Vieksa og Ailigas 3 244 3 112 132 2,2 0,7  
  Langfjordelva 2 455 2 260 195 2,2 0,6  
  Stabburselva Vesterbotn 1 439 1 290 149 2,8 0,9  
  Kongsfjordelva 1 156 1 133 23 2,2 0,5  
  Komagelva 1 121 868 253 2,4 0,7  
  Storelva i Lebesby 1 049 985 64 2,6 0,8  
  Vestre Jakobselv 978 974 4 3,2 0,7  
  Risfjordvassdraget 827 294 533 2,2 0,7  
  Sandfjordelva i Gamvik 795 766 29 1,6 0,8  
  Skallelva 741 235 506 2,9 0,6  
  Grense Jakobselv 675 670 5 2,2 0,5  
  Syltefjordelva/Ordo 646 638 8 1,9 0,9  
  Lille Porsangerelv 558 111 447 1,9 0,5  
  Veidneselva 496 191 305 2,2 0,7  
  Karpelva 443 432 11 1,8 0,7  
  Munkelva 303 233 70 2 0,6  
  Futelva i Gamvik 293 31 262 1,4 0,6  
  Sør-Tverrfjordelva 219 119 100 4,4 0,5  
  Vesterelva i Nesseby 205 177 28 2,5 1,2  
  Klokkerelva 203 171 32 1,9 0,6  
  Eibyelva (til Altaelva) 200 83 117 2,8 0,8  
  Bergebyelva 154 152 3 3,5 0,5  
  Sommerheimvassdraget 143 0 143 0 0,6  
  Russelva m/Ravduljohka 138 132 7 2,4 0,9  
  Snefjordvassdraget (Måsøy) 110 17 93 2,8 0,9  
  Halselva (Vassbotnelva) 96 10 86 1,6 0,6  
  Tverrelva (til Altaelva) 88 5 83 1,3 0,9  
  Kvalsundelva 59 32 27 1,8 0,5  
  Tømmervikelva 46 17 29 2,4 0,6  
  Sandlandselva 29 0 29 0 0,5  
  Skillefjordelva 28 22 7 3,1 0,9  
  Transfarelva ogTverelva 17 0 17 0 1,1  
  Lakselva i Kviby 15 12 3 2,4 0,6  
  Mehamnelva 15 9 6 4,5 0,6  
  Botnelva 7 4 4 1,8 1,8  
  Mathiselva 3 0 3 0 0,4  
  Sandfjordelva i Båtsfjord 3 2 1 2 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Tana m/bielver (Norsk del) 58 981 56 962 2 019 3,3 0,9  
    Fangstmengden i Tana og Neiden er beregnet. I tillegg kommer fangst tatt på finsk side: Neiden 1938 kg, Tana 45 666 kg  
  Altaelva 10 090 9 162 928 5 0,5  
  Neidenelva (Norske del) 7 466 7 140 325 2,4 1,2  
    Fangstmengden i Tana og Neiden er beregnet. I tillegg kommer fangst tatt på finsk side: Neiden1938 kg, Tana 45 666 kg  
  Repparfjordelva m/Skaidijohka 4 801 4 759 42 2 0,8  
  Lakselva i Porsanger 2 926 2 578 348 3,6 0,7  
  Børselva m/Vieksa og Ailigas 2 576 2 198 378 2,2 0,9  
  Langfjordelva 1 719 1 580 139 1,9 0,3  
  Komagelva 1 597 1 330 267 2,1 0,9  
  Kongsfjordelva 1 539 1 491 48 2 0,8  
  Stabburselva Vesterbotn 1 537 1 356 181 2,4 1,1  
  Vestre Jakobselv 1 284 1 271 13 2,5 0,5  
  Storelva i Lebesby 1 266 1 243 23 2,5 0,6  
  Grense Jakobselv 1 257 1 255 3 1,9 0,6  
  Risfjordvassdraget 781 408 373 2 0,7  
  Veidneselva 580 299 281 1,8 0,7  
  Skallelva 574 406 168 2,5 0,7  
  Sandfjordelva i Gamvik 481 465 16 1,5 0,7  
  Lille Porsangerelv 479 73 406 1,7 0,5  
  Karpelva 467 383 84 1,6 0,5  
  Klokkerelva 323 295 28 1,6 0,6  
  Syltefjordelva/Ordo 310 308 2 1,9 0,7  
  Munkelva 297 228 69 1,9 0,5  
  Vesterelva i Nesseby 228 183 45 2,1 0,7  
  Sør-Tverrfjordelva 201 17 184 2,2 0,5  
  Futelva i Gamvik 153 35 118 1,3 0,7  
  Sommerheimvassdraget 150 0 150 0 0,7  
  Bergebyelva 117 116 1 2 0,3  
  Russelva m/Ravduljohka 99 92 7 1,9 1,2  
  Halselva (Vassbotnelva) 78 9 69 2,3 0,6  
  Lakselva i Kviby 75 69 6 1,8 0,9  
  Skillefjordelva 63 45 18 2 1,2  
  Snefjordvassdraget (Måsøy) 59 2 58 1,5 0,8  
  Kvalsundelva 46 20 26 1,8 1,4  
  Tømmervikelva 31 10 21 1,4 0,6  
  Sandlandselva 31 0 31 0 0,5  
  Sandfjordelva i Båtsfjord 21 17 4 2,4 0,6  
  Oksevågvassdraget 16 0 16 0 0,6  
  Mathiselva 15 0 15 0 0,5  
  Botnelva 9 0 9 0 0,9  
  Mehamnelva 5 2 3 2 0,5  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Tana m/bielver (Norsk del) 53 810 51 081 2 729 3,4 0,8  
  Altaelva 12 645 11 179 1 466 4,5 0,7  
  Neidenelva (Norske del) 6 693 6 170 523 2,1 0,7  
  Repparfjordelva m/Skaidijohka 4 877 4 841 36 2 0,7  
  Lakselva i Porsanger 2 137 1 687 450 4 0,7  
  Børselva m/Vieksa og Ailigas 1 617 1 328 289 2,4 0,8  
  Vestre Jakobselv 1 251 1 228 23 2,8 0,5  
  Stabburselva Vesterbotn 1 197 1 107 90 2,7 0,9  
  Grense Jakobselv 1 093 1 086 8 1,9 0,5  
  Langfjordelva 891 784 107 1,9 0,6  
  Kongsfjordelva 873 837 36 2 0,8  
  Komagelva 805 614 191 2,1 0,7  
  Skallelva 552 55 497 2,2 0,6  
  Storelva i Lebesby 533 509 24 2,8 0,9  
  Lille Porsangerelv 387 29 358 1,9 0,5  
  Russelva m/Ravduljohka 325 306 19 1,8 0,7  
  Veidneselva 321 144 177 1,9 0,7  
  Sør-Tverrfjordelva 294 57 237 4 0,4  
  Eibyelva (til Altaelva) 288 111 177 2,3 0,8  
  Karpelva 282 263 19 1,7 0,5  
  Sandfjordelva i Gamvik 262 258 4 1,7 0,7  
  Klokkerelva 230 222 8 1,6 0,6  
  Munkelva 216 177 39 1,6 0,5  
  Syltefjordelva/Ordo 200 172 28 2,1 0,5  
  Futelva i Gamvik 185 10 175 1,7 0,5  
  Skillefjordelva 171 99 72 2,1 1  
  Risfjordvassdraget 164 23 141 1,6 0,6  
  Sommerheimvassdraget 151 0 151 0 0,7  
  Lakselva i Kviby 134 108 26 1,7 0,6  
  Bergebyelva 117 115 2 2,3 0,6  
  Halselva (Vassbotnelva) 99 7 93 1,7 0,4  
  Tverrelva (til Altaelva) 96 0 96 0 0,9  
  Snefjordvassdraget (Måsøy) 84 5 79 0,7 0,6  
  Vesterelva i Nesseby 67 44 23 2,1 0,5  
  Transfarelva ogTverelva 61 9 52 1,1 0,9  
  Kvalsundelva 57 28 29 2,1 0,4  
  Sandlandselva 44 0 44 0 0,5  
  Oksevågvassdraget 22 0 22 0 0,7  
  Sandfjordelva i Båtsfjord 14 14 0 1,7 0  
  Tømmervikelva 8 0 8 0 0,8  
  Mathiselva 6 0 6 0 1  
  Stordalselva (i Berlevåg) 1 0 1 0 1