Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Sør-Trøndelag

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Gaula (Gula) 38 593 36 067 2 527 4,7 0,9  
  Orkla 33 284 31 941 1 342 3,9 1,1  
  Nidelva 8 695 7 973 722 3,4 1,7  
  Stordalselva 8 272 7 998 274 2,1 0,5  
  Børsaelva 2 607 1 936 671 2,9 0,8  
  Norddalselva i Åfjord 2 142 2 142 0 1,5 0  
  Steinsdalselva 2 003 1 737 266 1,6 0,7  
  Skauga 1 459 1 405 54 1,6 1,1  
  Nordelva Nordfjorden 1 070 1 048 22 2,5 1  
  Snilldalselva 428 123 305 3,3 1,3  
  Vigda 264 216 48 1,3 0,7  
  Bergselva Snillfjord 257 238 19 4 2,6  
  Homla (Hommelvikelva) 144 144 0 1,5 0  
  Steinsdalselva 136 61 75 3,1 1,5  
  Teksdalselva 108 96 13 1,7 0,8  
  Børsaelva 79 70 9 1,1 1,2  
  Sørdalselva 14 7 7 1,8 0,5  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Orkla 36 563 35 847 717 4,2 1,3  
  Gaula (Gula) 32 808 31 928 880 5,1 0,9  
  Nidelva 5 688 5 016 672 3,1 1,8  
  Stordalselva 1 453 1 291 163 2,2 0,5  
  Bua i Budalen 410 409 2 6,4 1,5  
  Steinsdalselva 340 134 206 1,6 0,9  
  Teksdalselva 262 216 46 1,7 0,7  
  Skauga 169 152 17 1,9 1  
  Fjelna 91 76 15 2 0,8  
  Nordelva Nordfjorden 76 70 6 2,3 1,5  
  Søa i Hemne 74 23 51 2,3 0,7  
  Norddalselva i Åfjord 67 53 15 1,3 0,5  
  Vigda 61 54 7 1,4 0,8  
  Homla (Hommelvikelva) 51 51 0 1,7 0  
  Snilldalselva 24 22 2 1 0,8  
  Børsaelva 18 17 2 1,1 0,8  
  Åelva (Røsta) 15 5 11 1,2 0,6  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Gaula (Gula) 50 956 49 578 1 379 4,2 1,2  
  Orkla 24 252 23 624 628 3,5 1,3  
  Nidelva 10 199 9 723 476 3,8 1,6  
  Stordalselva 7 745 7 544 201 2 0,8  
  Steinsdalselva 4 309 3 826 483 2,2 0,6  
  Norddalselva i Åfjord 3 783 3 737 46 1,6 0,7  
  Skauga 3 333 3 184 149 2,3 1,5  
  Nordelva Nordfjorden 844 820 24 2,3 0,8  
  Åelva (Røsta) 755 647 108 2,1 1  
  Homla (Hommelvikelva) 727 720 7 1,6 1  
  Teksdalselva 502 470 32 2 0,9  
  Vigda 432 423 9 1,4 0,8  
  Bergselva Snillfjord 410 373 37 3,1 1,9  
  Søa i Hemne 391 233 158 2,1 0,8  
  Fjelna 297 293 4 2 0,7  
  Snilldalselva 190 79 111 3,8 1,5  
  Børsaelva 166 143 23 1,2 1,2  
  Grytelva (på Hitra) 31 31 0 1,3 0  
  Slørdalselva 9 0 9 0 0,7  
  Sørdalselva 1 0 1 0 0,5  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Gaula (Gula) 38 681 36 358 2 323 3,9 0,9  
  Orkla 23 473 21 891 1 582 3,5 1  
  Stordalselva 8 412 8 198 213 2,3 0,6  
  Nidelva 6 640 6 207 432 4 1,6  
  Norddalselva i Åfjord 5 028 5 002 26 2,2 0,7  
  Steinsdalselva 3 634 3 055 578 2 0,9  
  Skauga 3 611 3 349 262 1,9 0,8  
  Nordelva Nordfjorden 1 031 1 008 23 2,4 1,5  
  Bua i Budalen 668 653 15 4,2 1,6  
  Homla (Hommelvikelva) 644 630 13 1,5 0,8  
  Åelva (Røsta) 553 553 0 1,9 0  
  Søa i Hemne 506 230 276 2 0,9  
  Vigda 389 364 25 1,4 0,9  
  Teksdalselva 356 315 41 2,1 0,9  
  Oldenelva i Bjugn 309 241 68 1,5 0,9  
  Skjenaldelva 258 258 0 1,7 0  
  Børsaelva 233 223 10 1,2 0,6  
  Fjelna 136 115 21 1,8 1,1  
  Slørdalselva 53 1 51 0,7 1  
  Grytelva (på Hitra) 12 12 0 1,5 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Gaula (Gula) 17 936 16 268 1 669 4,2 1,1  
  Orkla 8 322 7 705 617 3,5 1,2  
  Nidelva 4 767 3 719 1 048 3,3 2  
  Stordalselva 4 553 4 553 0 2,2 0  
  Steinsdalselva 1 896 1 648 247 1,8 0,9  
  Norddalselva i Åfjord 1 703 1 667 36 1,4 0,6  
  Skauga 1 549 1 419 130 1,7 1,2  
  Vigda 355 338 17 1,3 0,9  
  Homla (Hommelvikelva) 354 347 7 1,4 1,4  
  Nordelva Nordfjorden 269 269 0 1,9 0  
  Teksdalselva 253 230 23 1,9 0,9  
  Oldenelva i Bjugn 176 145 31 1,4 0,8  
  Børsaelva 130 123 7 1,2 0,7  
  Fjelna 117 107 10 3,1 1,6  
  Åelva (Røsta) 114 105 10 1,7 1,6  
  Søa i Hemne 103 36 67 1,7 0,8  
  Skjenaldelva 49 47 2 1,2 1  
  Bua i Budalen 13 13 0 6,5 0  
  Slørdalselva 10 5 5 0,6 0,6  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Gaula (Gula) 19 402 16 729 2 673 2,5 1,1  
  Orkla 10 198 9 504 694 2,6 1,4  
  Stordalselva 5 736 5 511 226 1,5 0,4  
  Nidelva 5 363 4 822 540 2,3 1,9  
  Skauga 1 827 1 706 121 1,6 1  
  Steinsdalselva 1 600 1 518 82 2,1 1,1  
  Nordelva Nordfjorden 1 590 1 570 20 1,5 0,7  
  Norddalselva i Åfjord 1 257 1 231 26 1,3 0,7  
  Børsaelva 676 627 49 1,2 0,6  
  Homla (Hommelvikelva) 541 517 25 1,2 1,3  
  Oldenelva i Bjugn 401 326 75 2,3 0,8  
  Bua i Budalen 363 353 10 2,4 1,4  
  Åelva (Røsta) 319 264 55 1,7 0,6  
  Søa i Hemne 247 86 161 1,1 0,7  
  Teksdalselva 216 136 80 1,7 1,8  
  Fjelna 200 185 15 2,3 1,3  
  Vigda 196 180 16 1,1 0,9  
  Hasselelva 45 45 0 2,5 0  
  Slørdalselva 12 2 10 1,5 1,1  
  Skjenaldelva 10 10 0 1 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Gaula (Gula) 7 415 5 720 1 695 4,4 1,3  
  Stordalselva 4 418 3 865 553 1,6 0,5  
  Orkla 4 411 4 074 337 4,4 1,2  
  Nidelva 1 400 893 507 4,2 1,7  
  Steinsdalselva 325 260 65 2,4 1,4  
  Skauga 297 267 29 1,5 1  
  Norddalselva i Åfjord 283 275 9 1,2 0,5  
  Teksdalselva 189 139 51 1,6 0,8  
  Søa i Hemne 188 60 128 1,5 0,9  
  Børsaelva 90 76 14 1,3 0,7  
  Bua i Budalen 71 63 9 4,8 1,1  
  Vigda 50 45 5 1,2 1  
  Homla (Hommelvikelva) 18 16 2 1,6 0,8  
  Åelva (Røsta) 15 0 15 0 0,6  
  Fjelna 5 5 0 1,7 0