Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Møre og Romsdal

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Drivavassdraget 7 669 2 326 5 344 3,7 2,1  
  Surna m/Rinna 5 557 3 597 1 960 4,1 1,2  
  Eiravassdraget 3 082 2 575 507 3 1,6  
  Bondalselva 2 656 1 858 798 2 1  
  Valldalselva (Sylteelva) 1 953 1 489 464 2,7 1,3  
  Stordalselva (på Møre) 1 699 1 544 155 2,4 1,8  
  Tennfjordelva (Engesetvassdraget) 1 695 1 632 63 2 0,7  
  Korsbrekkelva 1 553 1 063 490 2,5 1,3  
  Måna (Måndalselva) 1 441 1 315 126 2,7 0,8  
  Velledalselva (Fetvassdraget) 1 398 1 231 167 1,9 0,9  
  Todalselva (Toåa) i Surnadal 1 244 180 1 064 2,3 1,4  
  Oselva m/Osvatn i Molde 971 723 248 1,5 0,8  
  Litledalselva 918 61 857 3,1 2,3  
  Sylteelva(Moelva) 878 815 63 1,5 0,6  
  Ørstaelva 829 643 186 2,2 1  
  Rauma 754 502 252 3 1,6  
  Søya 637 138 499 1,9 1,2  
  Vikelva (Bjørkeelva) 587 454 133 2,8 1,3  
  Aureelva i Sykkylven 496 490 6 1,5 0,8  
  Usma (Øksendalselva) 474 105 369 2,2 1,5  
  Hustadelva m/Fustvatnet og Langvatnet 460 456 4 1,6 0,8  
  Hinnåvassdraget 450 0 450 0 1  
  Austefjordleva (Fyrdselva) 315 209 106 2,6 1,7  
  Åheimselva 299 245 54 2,8 1  
  Bævra (Svorka) 276 36 240 2 1,5  
  Solnørelva 247 235 12 1,4 0,9  
  Vågsbøelva (Nosvassdraget) 232 52 180 1 0,9  
  Oselva i Syvde (Sørdalsvatnet) 228 152 76 2,9 0,7  
  Batnfjordelva 174 36 138 1,8 1  
  Hareidvassdraget 141 141 0 3,1 0  
  Ørskogelva 139 139 0 1,3 0  
  Hildreelva 71 71 0 2,2 0  
  Øyraelva (Rødsetelva) 66 45 21 1,9 1,5  
  Innfjordelva 64 42 22 2,5 1,6  
  Olterelva/Istadelva 58 55 3 1,5 1  
  Visa (Vistdalselva) 46 44 2 4 1  
  Vikelva (Sykkylven) 37 23 14 2,1 0,6  
  Kilselva (Bjørkedalsvassdraget) 11 11 0 2,8 0  
  Baeelva 6 0 6 0 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Drivavassdraget 10 826 3 651 7 174 3,6 2,2  
  Surna m/Rinna 9 683 6 630 3 053 3,9 1,2  
  Valldalselva (Sylteelva) 3 111 2 146 965 4,6 3  
  Velledalselva (Fetvassdraget) 2 410 2 321 90 2,9 0,9  
  Korsbrekkelva 2 249 2 044 205 3,5 1,4  
  Stordalselva (på Møre) 1 702 1 551 151 3,3 0,8  
  Rauma 1 268 860 408 4,2 1,7  
  Måna (Måndalselva) 1 251 1 217 35 4,4 1,1  
  Eiravassdraget 1 245 324 922 2,6 1,7  
  Bondalselva 1 159 1 127 32 4,6 2  
  Søya 1 059 263 796 2 1,2  
  Litledalselva 1 026 238 787 3,4 1,6  
  Ørstaelva 919 788 131 2,7 1  
  Vikelva (Bjørkeelva) 894 596 298 3,5 0,7  
  Isa (Henselva) m/Glutra 501 306 195 3,6 1,1  
  Oselva m/Osvatn i Molde 490 372 118 1,6 0,8  
  Austefjordleva (Fyrdselva) 400 305 95 2,8 1,1  
  Usma (Øksendalselva) 385 103 282 2,6 1,7  
  Todalselva (Toåa) i Surnadal 325 258 66 3,4 0,2  
  Åheimselva 260 179 81 2,1 1,6  
  Sylteelva(Moelva) 250 230 20 1,9 0,5  
  Hustadelva m/Fustvatnet og Langvatnet 229 218 10 1,7 0,8  
  Todalselva i Aure 174 163 11 2,2 0,1  
  Aureelva i Sykkylven 167 166 1 1,9 0,4  
  Ørskogelva 139 139 0 2,1 0  
  Kilselva (Bjørkedalsvassdraget) 128 64 64 3,3 1,4  
  Oselva i Syvde (Sørdalsvatnet) 114 83 32 3,6 0,5  
  Bævra (Svorka) 99 34 65 1,7 1,5  
  Hareidvassdraget 92 92 0 3,1 0  
  Olterelva/Istadelva 89 73 16 1,6 0,8  
  Øyraelva (Rødsetelva) 82 50 32 2 2,3  
  Solnørelva 79 64 15 1,8 1  
  Batnfjordelva 65 32 33 1,5 1  
  Visa (Vistdalselva) 44 39 6 2,8 1  
  N. Vartdalselv 24 24 0 2,4 0  
  Vikelva (Sykkylven) 22 15 7 2,1 0,9  
  Vaksvikelva 8 8 0 1,3 0  
  Hildreelva 1 0 1 0 0,6  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Surna m/Rinna 8 486 5 501 2 985 2,9 1  
  Drivavassdraget 6 864 1 330 5 534 3,2 1,8  
  Bondalselva 4 157 3 887 270 3,9 1,2  
  Valldalselva (Sylteelva) 2 103 1 498 605 2,7 1,5  
  Stordalselva (på Møre) 2 084 1 930 154 3 1,2  
  Ørstaelva 1 970 1 832 138 2,6 1,1  
  Aureelva i Sykkylven 1 890 1 885 4 1,7 0,5  
  Strandaelva 1 885 1 474 411 3,1 1,2  
  Velledalselva (Fetvassdraget) 1 766 1 642 124 2,3 0,7  
  Vågsbøelva (Nosvassdraget) 1 757 485 1 272 1,8 0,8  
  Rauma 1 752 1 464 288 3,9 1,4  
  Hustadelva m/Fustvatnet og Langvatnet 1 354 1 334 20 2 0,5  
  Oselva m/Osvatn i Molde 1 316 1 181 136 1,9 0,8  
  Korsbrekkelva 1 229 955 275 2,8 1,4  
  Eiravassdraget 1 214 1 006 208 4,1 1,4  
  Søya 964 547 417 1,6 1  
  Todalselva (Toåa) i Surnadal 944 429 515 2,4 1,6  
  Hareidvassdraget 916 916 0 2 0  
  Vikelva (Bjørkeelva) 840 740 100 2 1  
  Åheimselva 836 740 96 1,8 1,3  
  Hinnåvassdraget 740 0 740 0 1  
  Måna (Måndalselva) 735 713 22 3,4 1,1  
  Litledalselva 694 65 630 2,9 1,9  
  Usma (Øksendalselva) 597 213 384 2,3 1,5  
  Eidsdalselva (Ytterdalselva) 574 509 65 2,1 1,7  
  Austefjordleva (Fyrdselva) 538 344 193 2,5 1,5  
  Barstadvikelva 518 518 0 2,8 0  
  Solnørelva 488 477 11 1,6 0,9  
  Isa (Henselva) m/Glutra 448 321 127 3,7 1,2  
  Visa (Vistdalselva) 377 363 14 3,6 0,9  
  Hildreelva 300 288 13 2,4 0,6  
  Bævra (Svorka) 273 215 58 2,4 0,9  
  N. Vartdalselv 266 266 0 2,5 0  
  Batnfjordelva 232 170 62 2,2 1,1  
  Øyraelva (Rødsetelva) 231 175 56 2,1 1,2  
  Norddalselva (Dalsbygdelva) i Norddal 173 138 35 3 1,1  
  Norddalselva (Vikelva) 155 120 35 4,6 0,9  
  Kilselva (Bjørkedalsvassdraget) 148 91 57 2,8 1,4  
  Ørskogelva 147 147 0 1,6 0  
  Vikelva (Sykkylven) 63 53 10 2,2 0,6  
  Vaksvikelva 48 35 13 2 1,3  
  Malmeelva 27 27 0 2,9 0  
  Olterelva/Istadelva 15 7 8 2,3 0,7  
  Riksheimselva 15 15 0 1,5 0  
  Mittetelva 6 0 6 0 1  
  Fiksdalselva 6 5 1 5 0,5  
  Baeelva 2 0 2 0 0,8  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Drivavassdraget 11 817 1 988 9 829 3,6 1,9  
  Surna m/Rinna 10 344 6 838 3 506 3,7 1,1  
  Oselva m/Osvatn i Molde 3 268 2 784 483 1,9 0,8  
  Aureelva i Sykkylven 2 905 2 892 13 1,9 0,7  
  Bondalselva 2 810 2 260 550 2,4 0,6  
  Ørstaelva 2 780 2 521 259 2,2 1,1  
  Tennfjordelva (Engesetvassdraget) 2 291 2 231 60 2,2 0,5  
  Vågsbøelva (Nosvassdraget) 2 196 736 1 460 2,1 0,9  
  Stordalselva (på Møre) 2 029 1 892 137 3 1  
  Sylteelva(Moelva) 2 022 1 974 48 1,8 0,7  
  Velledalselva (Fetvassdraget) 2 018 1 922 96 2,3 0,9  
  Hustadelva m/Fustvatnet og Langvatnet 1 932 1 890 42 1,9 0,9  
  Eiravassdraget 1 813 922 891 3,1 1,3  
  Strandaelva 1 784 1 232 552 2,9 1,6  
  Austefjordleva (Fyrdselva) 1 551 1 064 486 2,4 1,3  
  Usma (Øksendalselva) 1 439 620 819 3,3 1,7  
  Oselva i Syvde (Sørdalsvatnet) 1 359 1 052 308 2,4 0,9  
  Søya 1 239 449 790 1,9 1,1  
  Korsbrekkelva 1 127 789 338 2,7 1  
  Litledalselva 1 074 83 991 3,1 1,2  
  Hildreelva 1 028 967 61 2,3 1,7  
  Åheimselva 922 799 123 1,6 0,7  
  Solnørelva 920 881 39 1,4 1,1  
  Eidsdalselva (Ytterdalselva) 844 508 336 1,9 1,1  
  Barstadvikelva 676 676 0 2,2 0  
  Hareidvassdraget 670 670 0 2,2 0  
  Hinnåvassdraget 670 0 670 0 1  
  Todalselva (Toåa) i Surnadal 651 245 406 3,2 1,6  
  Batnfjordelva 630 380 250 1,8 1  
  Vikelva (Bjørkeelva) 600 480 120 3,4 0,9  
  Ørskogelva 592 592 0 1,9 0  
  Isa (Henselva) m/Glutra 462 280 182 3 1  
  Visa (Vistdalselva) 436 402 34 1,5 0,7  
  Øyraelva (Rødsetelva) 377 252 125 1,8 1,8  
  Todalselva i Aure 273 163 110 2,2 1,2  
  Bævra (Svorka) 258 144 114 1,9 1  
  Valldalselva (Sylteelva) 257 223 34 3,7 0,1  
  Røa (Hovdenakken) 237 144 93 1,3 1,2  
  Kilselva (Bjørkedalsvassdraget) 220 144 77 2,9 1,5  
  Malmeelva 194 190 4 2,4 0,8  
  Vikelva (Sykkylven) 189 168 21 2,3 1,5  
  N. Vartdalselv 140 140 0 2,5 0  
  Norddalselva (Vikelva) 111 105 6 2,6 1,5  
  Olterelva/Istadelva 91 71 20 1,7 1,2  
  Fiksdalselva 39 35 4 1,9 0,3  
  Vaksvikelva 28 28 0 2,2 0  
  Riksheimselva 10 10 0 1,7 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Drivavassdraget 5 962 1 296 4 666 2,6 1,7  
  Surna m/Rinna 5 188 3 211 1 977 2,7 1,4  
  Oselva m/Osvatn i Molde 2 048 1 340 708 1,7 0,9  
  Eiravassdraget 1 999 825 1 174 2,9 1,1  
  Vågsbøelva (Nosvassdraget) 1 875 507 1 368 1,7 0,8  
  Velledalselva (Fetvassdraget) 1 571 1 388 183 2 0,8  
  Strandaelva 1 530 1 149 381 2,8 2  
  Stordalselva (på Møre) 1 220 930 291 2,3 1,4  
  Korsbrekkelva 1 051 900 151 2 0,8  
  Bondalselva 1 020 668 352 2,2 1,3  
  S.Vartdalselv 734 720 13 2 1,3  
  Hustadelva m/Fustvatnet og Langvatnet 651 631 20 1,8 0,7  
  Litledalselva 651 58 593 2,9 1  
  Sylteelva(Moelva) 642 535 107 1,5 0,6  
  Søya 599 291 308 1,6 1,1  
  Aureelva i Sykkylven 521 518 3 1,5 0,5  
  Austefjordleva (Fyrdselva) 470 253 217 2,6 1,4  
  Hinnåvassdraget 450 0 450 0 1  
  Eidsdalselva (Ytterdalselva) 398 287 111 1,9 0,8  
  Oselva i Syvde (Sørdalsvatnet) 368 219 149 2,3 0,5  
  Batnfjordelva 288 13 275 1,6 1  
  Valldalselva (Sylteelva) 218 137 81 2,9 1,3  
  Åheimselva 217 191 27 1,5 0,6  
  Usma (Øksendalselva) 216 109 107 2 1,3  
  Todalselva (Toåa) i Surnadal 212 116 96 2,2 1,5  
  Visa (Vistdalselva) 203 174 29 2,8 0,5  
  Kilselva (Bjørkedalsvassdraget) 151 100 51 4 1,2  
  N. Vartdalselv 139 139 0 2 0  
  Barstadvikelva 118 118 0 1,8 0  
  Brusdalsvatnet 108 85 23 1,3 0,8  
  Norddalselva (Dalsbygdelva) i Norddal 104 66 38 4,4 1,3  
  Røa (Hovdenakken) 104 18 86 1,4 0,8  
  Malmeelva 103 96 7 1,6 0,5  
  Øyraelva (Rødsetelva) 102 72 30 1,7 1  
  Hareidvassdraget 99 99 0 1,9 0  
  Todalselva i Aure 85 40 45 2 1,5  
  Olterelva/Istadelva 66 24 42 1,6 0,7  
  Solnørelva 65 38 27 1,2 6,8  
  Ørstaelva 65 0 65 0 1,1  
  Ørskogelva 59 59 0 1,6 0  
  Bævra (Svorka) 58 24 35 1,7 1,1  
  Hildreelva 54 54 0 2,3 0  
  Vikelva (Sykkylven) 34 20 14 1,5 1,1  
  Fiksdalselva 18 7 11 2,3 0,8  
  Baeelva 14 0 14 0 0,8  
  Skeidsdalselva 12 0 12 0 1,2  
  Vaksvikelva 6 6 0 1,1 0  
  Riksheimselva 4 4 0 1,3 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Surna m/Rinna 6 155 3 619 2 536 3,1 1,3  
  Drivavassdraget 4 152 1 163 2 989 4,1 1,8  
  Hustadelva m/Fustvatnet og Langvatnet 2 780 2 693 87 1,6 0,5  
  Eiravassdraget 1 790 712 1 078 3 1,2  
  Oselva m/Osvatn i Molde 1 501 1 107 394 1,4 0,5  
  Velledalselva (Fetvassdraget) 1 193 960 233 2,1 1,3  
  Søya 1 058 440 618 1,6 1,2  
  Stordalselva (på Møre) 1 054 907 147 3,2 1,5  
  Todalselva (Toåa) i Surnadal 1 053 174 879 2,5 1,8  
  Hareidvassdraget 949 949 0 1,7 0  
  Strandaelva 857 668 189 2,7 1,5  
  Bondalselva 734 579 156 2 0,9  
  Sylteelva(Moelva) 725 690 35 1,4 0,5  
  Oselva i Syvde (Sørdalsvatnet) 710 430 280 2,1 0,5  
  Batnfjordelva 636 0 636 0 0,9  
  Vågsbøelva (Nosvassdraget) 633 271 362 1,9 0,8  
  Korsbrekkelva 577 441 136 2,4 1,2  
  Usma (Øksendalselva) 542 208 334 2,2 1,3  
  Aureelva i Sykkylven 533 528 5 1,5 0,4  
  Austefjordleva (Fyrdselva) 472 272 201 2,2 1,3  
  Kilselva (Bjørkedalsvassdraget) 404 155 249 3,4 0,8  
  Litledalselva 379 41 337 2,6 1,2  
  Valldalselva (Sylteelva) 369 226 144 3,2 1  
  Ørstaelva 293 214 79 2,1 1,2  
  Eidsdalselva (Ytterdalselva) 282 215 67 2,1 0,9  
  Skorgeelva 213 113 100 3 0,8  
  Hildreelva 194 194 0 2,7 0  
  Ørskogelva 191 191 0 2 0  
  Øyraelva (Rødsetelva) 186 120 66 1,8 1,3  
  Åheimselva 177 121 56 2 0,9  
  Isa (Henselva) m/Glutra 170 0 170 0 1,8  
  Norddalselva (Dalsbygdelva) i Norddal 152 120 32 5,4 1,5  
  Bævra (Svorka) 148 56 92 3 1,6  
  Røa (Hovdenakken) 148 48 100 1,8 0,8  
  Visa (Vistdalselva) 147 129 18 3,7 0,6  
  Barstadvikelva 145 145 0 2 0  
  Vikelva (Bjørkeelva) 140 109 31 1,6 0,3  
  Todalselva i Aure 135 65 70 2,2 1,2  
  Malmeelva 133 130 3 1,7 0,5  
  Tennfjordelva (Engesetvassdraget) 126 126 0 2,1 0  
  N. Vartdalselv 109 109 0 2,9 0  
  Solnørelva 109 102 8 1,1 0,8  
  Vaksvikelva 99 99 0 2,5 0  
  Hinnåvassdraget 89 0 89 0 1  
  AUreelva i Aure 80 72 8 2 1,1  
  Fiksdalselva 48 38 10 2,9 1  
  Baeelva 28 9 19 1,5 0,7  
  Vikelva (Sykkylven) 28 11 18 1,4 0,7  
  Skeidsdalselva 20 0 20 0 1  
  Norangdalselva 15 15 0 3 0  
  Norddalselva (Vikelva) 8 8 0 2,7 0  
  Mittetelva 2 0 2 0 0,6  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Surna m/Rinna 7 376 4 376 3 000 4,1 1,3  
  Drivavassdraget 5 395 1 269 4 126 4,5 2  
  Eiravassdraget 2 062 705 1 357 3,5 1,6  
  Strandaelva 1 708 1 236 472 3,3 1,5  
  Stordalselva (på Møre) 1 337 1 152 186 2,9 1,6  
  Velledalselva (Fetvassdraget) 1 214 1 054 160 2,7 0,6  
  Søya 940 421 519 1,9 1,1  
  Todalselva (Toåa) i Surnadal 751 174 577 2,5 1,7  
  Litledalselva 625 56 569 3,7 1,8  
  Oselva i Syvde (Sørdalsvatnet) 596 456 140 2,7 0,5  
  Korsbrekkelva 535 435 100 3 1,1  
  Austefjordleva (Fyrdselva) 460 276 185 2,8 1,2  
  Oselva m/Osvatn i Molde 426 314 112 1,5 1  
  Valldalselva (Sylteelva) 346 251 95 3,7 1,3  
  Kilselva (Bjørkedalsvassdraget) 344 104 240 3,1 0,8  
  S.Vartdalselv 330 310 21 2,9 0,8  
  Bondalselva 275 275 0 2,7 0  
  Åheimselva 266 189 77 1,5 1,3  
  Usma (Øksendalselva) 221 59 162 2,2 2,1  
  Tressa (Trefjordelva) 218 206 12 2,6 0,6  
  Visa (Vistdalselva) 188 171 18 3,5 0,8  
  Ørstaelva 177 134 43 2,1 1  
  Sylteelva(Moelva) 171 136 35 1,4 0,6  
  Vikelva (Bjørkeelva) 143 109 35 2,5 0,6  
  Barstadvikelva 105 105 0 1,8 0  
  Hinnåvassdraget 89 0 89 0,5  
  Bævra (Svorka) 72 61 11 3,2 1,3  
  Norddalselva (Dalsbygdelva) i Norddal 68 30 38 2,7 1,2  
  Batnfjordelva 55 0 55 0 0,6  
  Ørskogelva 47 47 0 1,8 0  
  Aureelva i Sykkylven 47 33 14 1,5 0,5  
  Innfjordelva 32 0 32 0 1,7  
  Vikelva (Sykkylven) 27 16 11 3,2 0,9  
  Røa (Hovdenakken) 25 10 15 1,7 1  
  Norangdalselva 22 11 12 2,6 0,9  
  Riksheimselva 21 21 0 2,3 0  
  N. Vartdalselv 20 20 0 2,5 0  
  Hustadelva m/Fustvatnet og Langvatnet 17 17 0 1,9 0  
  Malmeelva 7 4 3 1,3 0,8  
  Flateelva (Viåa) 1 1 0 1 0