Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Sogn og Fjordane

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Nausta 3 646 3 120 526 2,7 1  
  Gaula Sunnfjord 2 529 2 441 88 2,6 1,2  
  Eidselva 2 403 1 596 807 3,2 1,3  
  Lærdalselva 2 142 1 052 1 090 3,1 2  
  Strynselva 1 968 871 1 097 5 1,3  
  Loneelva 1 871 1 580 291 2 0,7  
  Aurlandselva 1 330 0 1 330 0 1,7  
  Åelva/Ommedalselva 1 309 929 380 4,9 1,6  
  Flekkeelva 1 169 1 101 68 4,1 1  
  Gloppenelva 1 033 689 344 3,9 1,9  
  Årdalselva Årdalsvatnet 1 014 37 977 4,6 1,7  
  Vikja (Viksvassdraget) 966 902 64 3 2,3  
  Jølstra (Førdeelva) 743 247 496 4,1 1,5  
  Nærøydalselva 738 280 458 2,9 1,7  
  Årøyelva 681 547 134 4,7 1,5  
  Loelva (Loenvassdraget) 634 100 534 5,3 1,6  
  Daleelva i Høyanger 617 580 37 2,3 1,1  
  Hopselva i Hyen (Hopeelva) 557 248 309 3,3 1  
  Osenelva (Svardalselva) 486 401 85 4,8 1,2  
  Sogndalselva 466 369 97 3,5 2,2  
  Fortunselva 437 0 437 0 1,5  
  Jostedalselva 400 0 400 0 1,5  
  Oldenelva 358 184 174 5 1,8  
  Mørkridselva 342 0 342 0 2,4  
  Ervikelva 330 295 35 2,2 0,6  
  Storelva-Fjærland 231 49 182 2,3 1  
  Norddalselva i Flora 171 119 52 2,6 0,8  
  Vetlefjordelva 147 21 126 2,3 1,4  
  Aurlandselva 145 145 0 1,4 0  
  Flåmselva 139 43 96 3,9 2,1  
  Indrehusvassdraget i Bremanger 135 45 90 2,6 0,9  
  Ryggelva 89 47 42 2,8 0,8  
  Guddalselva 60 49 11 2,2 1,6  
  Bøelva (Leirvikelva) 50 48 2 2 1  
  Rivedalselva 44 8 36 2,7 0,5  
  Hjelma (Naustdalselva) 31 31 0 1,7 0  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Nausta 3 099 2 910 189 2,9 1,2  
  Eidselva 2 383 1 582 801 4 1,3  
  Gaula Sunnfjord 1 549 1 469 80 3,2 1,2  
  Gloppenelva 1 443 1 026 417 3,9 2,3  
  Lærdalselva 1 340 703 637 6,4 2  
  Vikja (Viksvassdraget) 1 267 1 196 71 3,7 2  
  Årdalselva Årdalsvatnet 1 043 0 1 043 0 2  
  Daleelva i Høyanger 987 987 0 3,6 0  
  Aurlandselva 949 0 949 0 1,9  
  Strynselva 948 0 948 0 1,4  
  Åelva/Ommedalselva 752 566 186 4,2 1,5  
  Årøyelva 641 535 106 5,4 1,2  
  Flekkeelva 581 492 89 4,4 0,7  
  Osenelva (Svardalselva) 574 476 98 4,9 1,1  
  Sogndalselva 478 397 81 4,5 2,1  
  Loneelva 458 340 118 2 0,8  
  Hopselva i Hyen (Hopeelva) 442 293 149 3,7 1,5  
  Jølstra (Førdeelva) 407 0 407 0 1,4  
  Fortunselva 404 0 404 0 1,4  
  Jostedalselva 400 0 400 0 1,6  
  Mørkridselva 382 0 382 0 2,1  
  Oldenelva 325 0 325 0 1,9  
  Loelva (Loenvassdraget) 273 0 273 0 1,6  
  Nærøydalselva 246 144 102 7,6 1,1  
  Norddalselva i Flora 214 143 71 4,6 0,8  
  Indrehusvassdraget i Bremanger 189 70 119 2,4 0,9  
  Ryggelva 170 152 18 3,8 1,1  
  Flåmselva 166 10 156 10 2,4  
  Ervikelva 153 118 35 2,5 0,6  
  Storelva-Fjærland 148 19 129 3,8 1  
  Dalselva Dale i Fjaler 84 77 7 2,5 0,5  
  Vetlefjordelva 78 6 72 6 1,4  
  Guddalselva 15 12 3 2,4 0,8  
  Rivedalselva 7 1 6 1 0,5  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Nausta 5 585 5 279 306 2,8 1,2  
  Eidselva 3 590 2 762 828 3,3 1,5  
  Gaula Sunnfjord 2 713 2 606 107 3,3 1,2  
  Åelva/Ommedalselva 2 167 1 956 211 4,8 2,2  
  Gloppenelva 1 224 991 233 3,6 2,2  
  Vikja (Viksvassdraget) 1 161 1 060 101 3,8 2,3  
  Osenelva (Svardalselva) 1 135 973 162 3,9 1  
  Lærdalselva 945 646 299 5,7 2,4  
  Strynselva 921 0 921 0 1,5  
  Ervikelva 915 815 100 3,5 0,7  
  Årdalselva Årdalsvatnet 878 0 878 0 1,7  
  Loneelva 752 671 81 2,1 0,9  
  Sogndalselva 725 637 88 4,2 2  
  Aurlandselva 711 0 711 0 1,8  
  Flekkeelva 645 617 28 3,9 0,9  
  Årøyelva 571 466 105 6,3 1,2  
  Jostedalselva 453 6 447 6 1,6  
  Hopselva i Hyen (Hopeelva) 417 283 134 2,7 1,8  
  Flåmselva 400 0 400 0 3,1  
  Jølstra (Førdeelva) 399 0 399 0 1,5  
  Fortunselva 390 0 390 0 2,4  
  Dalselva Dale i Fjaler 388 343 45 1,8 0,7  
  Norddalselva i Flora 383 338 45 3,7 1,3  
  Mørkridselva 374 0 374 0 2  
  Daleelva i Høyanger 370 370 0 4,1 0  
  Ryggelva 334 299 35 2,8 1,3  
  Loelva (Loenvassdraget) 306 0 306 0 1,6  
  Nærøydalselva 267 0 267 0 1,5  
  Indrehusvassdraget i Bremanger 246 67 179 2,7 0,9  
  Oldenelva 196 0 196 0 1,4  
  Storelva-Fjærland 136 42 94 6 0,9  
  Hjelma (Naustdalselva) 132 132 0 2,8 0  
  Vetlefjordelva 113 6 107 6 1,8  
  Rivedalselva 109 40 69 2,9 0,5  
  Guddalselva 24 12 12 3 0,6  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Nausta 7 990 7 290 700 2,3 1,2  
  Eidselva 3 252 2 194 1 058 3,4 1,3  
  Gaula Sunnfjord 2 776 2 724 52 2,6 1,2  
  Åelva/Ommedalselva 1 460 1 291 169 4,3 1,3  
  Aurlandselva 1 423 0 1 423 0 1,5  
  Gloppenelva 1 393 1 036 357 3,7 2,2  
  Vikja (Viksvassdraget) 1 217 1 144 73 3 1,4  
  Strynselva 1 140 0 1 140 0 1,6  
  Osenelva (Svardalselva) 911 744 167 3,2 1,1  
  Daleelva i Høyanger 821 821 0 3,2 0  
  Årdalselva Årdalsvatnet 759 0 759 0 1,5  
  Flekkeelva 693 667 26 4,6 1  
  Ervikelva 608 508 100 2,3 0,5  
  Sogndalselva 588 485 103 3,7 1,9  
  Loneelva 569 429 140 2 0,9  
  Jølstra (Førdeelva) 540 0 540 0 1,4  
  Årøyelva 526 500 26 5,4 0,9  
  Mørkridselva 450 0 450 0 2,4  
  Hopselva i Hyen (Hopeelva) 445 322 123 4,2 1,3  
  Jostedalselva 432 0 432 0 1,6  
  Dalselva Dale i Fjaler 422 366 56 2,6 1,1  
  Fortunselva 340 0 340 0 2,2  
  Flåmselva 301 0 301 0 2,3  
  Loelva (Loenvassdraget) 265 0 265 0 1,3  
  Storelva-Fjærland 193 66 127 6,6 1,3  
  Indrehusvassdraget i Bremanger 190 124 66 3 0,6  
  Ryggelva 162 112 50 2,7 1,3  
  Norddalselva i Flora 141 115 26 3,3 0,6  
  Oldenelva 139 0 139 0 1,8  
  Hjelma (Naustdalselva) 77 77 0 3 0  
  Guddalselva 54 47 7 3,1 0,9  
  Rivedalselva 49 6 43 3 0,5  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Nausta 4 371 3 738 633 2,1 1,2  
  Eidselva 1 470 685 785 2,3 1,3  
  Gaula Sunnfjord 1 417 1 346 71 2,7 1,3  
  Strynselva 1 189 182 1 007 4,8 1,5  
  Gloppenelva 949 436 513 2,9 2,1  
  Aurlandselva 903 0 903 0 1,4  
  Vikja (Viksvassdraget) 874 837 37 2,6 1,7  
  Jølstra (Førdeelva) 811 0 811 0 1,3  
  Åelva/Ommedalselva 705 553 152 3,2 2,1  
  Årdalselva Årdalsvatnet 682 0 682 0 1,4  
  Osenelva (Svardalselva) 599 396 203 3,1 1,2  
  Flekkeelva 594 546 48 4,5 0,6  
  Loneelva 590 463 127 1,6 0,9  
  Daleelva i Høyanger 509 509 0 2,2 0  
  Flåmselva 462 0 462 0 2,6  
  Jostedalselva 450 0 450 0 1,5  
  Oldenelva 428 86 342 5,7 1,6  
  Hopselva i Hyen (Hopeelva) 344 236 108 2,9 1,7  
  Sogndalselva 315 253 62 2,4 2,1  
  Mørkridselva 291 0 291 0 2,7  
  Loelva (Loenvassdraget) 291 74 217 5,7 1,2  
  Fortunselva 283 0 283 0 2  
  Ervikelva 250 150 100 2,1 0,6  
  Årøyelva 225 190 35 3,2 0,6  
  Indrehusvassdraget i Bremanger 180 75 105 2,3 0,9  
  Storelva-Fjærland 174 6 168 1,2 1,4  
  Norddalselva i Flora 141 94 47 2,9 0,8  
  Dalselva Dale i Fjaler 80 79 1 2,3 0,5  
  Hjelma (Naustdalselva) 60 59 1 1,8 1  
  Ryggelva 34 7 27 2,3 1  
  Guddalselva 13 6 7 2 0,8  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Nausta 3 219 2 872 347 2,8 1  
  Eidselva 2 045 1 054 991 3 1,8  
  Gaula Sunnfjord 1 616 1 565 51 2,6 1,3  
  Strynselva 946 220 726 5 1,6  
  Aurlandselva 876 0 876 0 1,9  
  Årdalselva Årdalsvatnet 652 0 652 0 1,7  
  Gloppenelva 635 343 292 5,1 2,5  
  Flekkeelva 590 488 102 3,6 0,7  
  Jostedalselva 558 18 540 4,5 1,6  
  Oldenelva 541 223 318 5,9 2,1  
  Vikja (Viksvassdraget) 538 492 46 3,9 2,1  
  Mørkridselva 511 0 511 0 2,6  
  Åelva/Ommedalselva 494 373 121 3,4 1,8  
  Ervikelva 475 395 80 2,3 0,4  
  Jølstra (Førdeelva) 458 0 458 0 1,4  
  Loelva (Loenvassdraget) 453 151 302 5,6 1,6  
  Storelva-Fjærland 284 28 256 2,2 1,4  
  Årøyelva 269 112 157 5,1 1,3  
  Osenelva (Svardalselva) 268 142 126 2,5 1,1  
  Fortunselva 243 0 243 0 1,9  
  Hopselva i Hyen (Hopeelva) 235 129 106 3,3 1,7  
  Daleelva i Høyanger 231 231 0 2,8 0  
  Loneelva 201 163 38 1,9 0,5  
  Dalselva Dale i Fjaler 109 109 0 1,7 0  
  Norddalselva i Flora 104 58 46 3,6 0,6  
  Flåmselva 95 0 95 0 2,5  
  Sogndalselva 82 66 16 4,4 2,3  
  Ryggelva 76 53 23 2,9 1,4  
  Indrehusvassdraget i Bremanger 57 11 46 2,8 0,7  
  Hjelma (Naustdalselva) 31 28 3 2,8 1,5  
  Guddalselva 21 13 8 2,6 1,1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Nausta 2 975 2 736 239 2 0,9  
  Eidselva 2 264 1 223 1 041 3,7 1,9  
  Strynselva 1 944 789 1 155 5,7 1,6  
  Gaula Sunnfjord 1 559 1 492 67 2,6 1,2  
  Vikja (Viksvassdraget) 1 076 1 034 42 3,1 1,6  
  Årdalselva Årdalsvatnet 1 010 0 1 010 0 2,3  
  Nærøydalselva 966 499 467 3,6 1,9  
  Oldenelva 950 622 328 6,3 1,8  
  Gloppenelva 805 405 400 3,4 2,3  
  Aurlandselva 740 0 740 0 1,3  
  Åelva/Ommedalselva 566 434 132 4,1 1,6  
  Loelva (Loenvassdraget) 486 102 384 4,6 1,6  
  Daleelva i Høyanger 469 428 41 2,7 1,2  
  Jostedalselva 434 18 416 6 1,4  
  Årøyelva 401 284 117 5,9 0,9  
  Jølstra (Førdeelva) 386 0 386 0 1,4  
  Flåmselva 356 0 356 0 2  
  Sogndalselva 347 284 63 6 2,1  
  Hopselva i Hyen (Hopeelva) 325 262 63 3,6 1,6  
  Fortunselva 310 0 310 0 2,1  
  Flekkeelva 295 290 5 3,7 0,6  
  Loneelva 294 120 174 2,4 0,7  
  Osenelva (Svardalselva) 244 198 46 4,6 1,1  
  Storelva-Fjærland 183 35 148 2,5 0,6  
  Ervikelva 125 105 20 2,5 0,4  
  Ryggelva 119 101 18 3,9 1,3  
  Norddalselva i Flora 109 48 61 2,3 0,9  
  Ortnevikelva 57 0 57 0 1,1  
  Hjelma (Naustdalselva) 51 51 0 2 0  
  Mørkridselva 42 0 42 0 0,3  
  Indrehusvassdraget i Bremanger 39 0 39 0 0,5  
  Bøelva (Leirvikelva) 31 31 0 3,4 0  
  Henjaelva 17 17 0 4,3 0  
  Dalselva Dale i Fjaler 14 14 0 1,8 0