Tilpasset søk

 
 
Statistikk for hele landet
 
 

Fangststatistikk for Vest-Agder

Alle fangsttall i Kg.
Kilde: SSB
Klikk på kolonnetitlene for sortering

 
       
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2003

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 9†014 8†078 936 2,4 1,3  
  Otra 7†566 7†368 198 2,5 1,2  
  Kvina (Kvinedalselva) 2†056 1†754 302 3 1,1  
  Audna (Audnedalselva) 1†827 1†682 145 3 1,3  
  Lyngdalselva (Lygna) 1†744 1†049 695 2,1 1  
  Tovdalselva 366 318 48 2,4 1,3  
  Songdalselva 67 5 62 1,7 0,9  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2002

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 8†401 7†639 762 2,5 1,2  
  Otra 5†513 5†349 164 2,4 1,3  
  Lyngdalselva (Lygna) 1†741 803 938 2,3 1  
  Audna (Audnedalselva) 1†522 1†438 84 2,6 1,1  
    ForelÝpige tall  
  Kvina (Kvinedalselva) 1†263 1†035 228 2,3 1,1  
  Tovdalselva 353 303 50 2,8 1,2  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2001

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 11†299 10†420 879 2,2 1,1  
  Otra 7†585 7†410 175 2,2 1,6  
  Kvina (Kvinedalselva) 1†259 995 264 2,9 1  
  Tovdalselva 392 345 47 2,3 0,7  
  Songdalselva 86 0 86 0 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

2000

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 5†786 4†702 1†084 2 0,4  
  Otra 3†863 3†619 244 2,4 1,3  
  Audna (Audnedalselva) 2†786 2†423 363 2 1,2  
  Lyngdalselva (Lygna) 1†607 431 1†176 2,3 0,9  
  Kvina (Kvinedalselva) 1†125 740 385 2,7 1  
  Tovdalselva 230 210 20 2,2 0,9  
  Songdalselva 210 28 182 1,6 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1999

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Mandalselva 2†707 2†282 425 2 0,9  
  Otra 2†608 2†474 134 2,4 0,9  
  Kvina (Kvinedalselva) 1†298 889 409 2,7 1  
  Songdalselva 322 35 287 2,5 1,1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1998

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Otra 5†898 5†670 228 2,1 0,9  
  Mandalselva 3†016 2†470 546 2 0,9  
  Audna (Audnedalselva) 2†705 2†393 312 2,2 1,2  
  Kvina (Kvinedalselva) 1†275 943 332 2 1  
  Lyngdalselva (Lygna) 667 292 375 2,3 0,9  
  Tovdalselva 72 68 4 1,6 1  
       
         
Gjennomsnitt
 
 

1997

Sortering I alt Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye Sortering Laks Sortering Sjøørret/Sjørøye  
  Otra 2†085 2†043 42 2,3 0,8  
  Mandalselva 1†541 931 610 2 0,9  
  Audna (Audnedalselva) 634 466 168 2,4 0,9  
  Kvina (Kvinedalselva) 331 125 206 1,9 0,8  
  Lyngdalselva (Lygna) 317 32 285 1,9 0,7  
  Tovdalselva 35 33 2 2,4 1  
  Songdalselva 26 0 26 0 0,5