Laksebørser

 
Stjørdalsvassdragets
(2001)

Her kan du se på fangstene som er gjort i Stjørdalselva, Forra og Sona gjennom sesongen 2001. Det vil være daglig oppdatering av børsen, og slik sett vil det forhåpentlig bli bedre oversikt enn det har vært tidligere.

Mer på:
http://www.lakseborsen.com


Verdalselva
(2001)

For at vi skal klare å få en best mulig oversikt over hvor mye fisk det tas i Verdalselva, er vi avhengig av at flest mulig melder inn fangsten. For å gjøre dette enklest mulig, er det lagt til rette flere registreringsmuligheter.

Mer på:
http://www.verdalselva.no/laksebors.htm


Orkla
(2001)

Mer på:
http://www.orklaguiden.no/statframe.htm

Drammenselva
(2001)

ØSTSIDEN JEGER- OG FISKERFORENING

Mer på:
http://www.flyshop.no/cust/ostsidenjff/statframe.htm


Bjøra, Namsen
og Søråa

(2001)

Laksefiske i Overhalla!

Mer på:
http://www.overhalla.kommune.no/laksbors/


Bjøra Camping
(2001)

Fangststatistikk for Elva Bjøra 2001

Mer på:
http://www.bjora.no/bjora/bjora20001.htm


Namsen (Grong) og
Sanddøla
(
2001)
Mer på:
http://www.grongfri.no/statistic.htm
Namsen
(
2001)
Mer på:
http://www.namsen.org/laksbors/hoved_namsen.shtml

Namsen
(2001)

Mer på:
http://www.namsen.org/laksbors/hoved_bjora.shtml

Søråa
(2001)

Mer på:
http://www.namsen.org/laksbors/hoved_soraa.shtml
Nidelva
(skal komme)

TOFA skal presenterer laksebørs.
Denne blir tilpasset slik at de som ikke vil at navn og valdet der fisken er tatt kan holde dette anonymt. Dette lar seg gjennomføre ved at fiskerne velger dette selv når de rapporter fangsten.
Laksebørsen satser vi på å holde godt oppdatert da det er krav om kontinuerlig fangstrapportering.

Mer på:
http://www.tofa.org/Publisering.asp?Id=168


Surna
(skal komme)

Her på laksebørsen skal du finne opplysninger om elva
sin beskaffenhet i forhold til statestikk over tatt fisk,
vannmengde, temperatur o.s.v. Vi håper at oppdatering
av dette etterhvert skal gå greit. Vi må regne med en
viss innkjøringsperiode med å bygge opp rutiner før vi
kommer dit hvor alle blir fornøyd.

Mer på:
http://www.surna.no/laksebors.htm


Beiarelva
(2001)

Mer på:
http://www.phstrand.com/BEIARN/Lakseborsen.htm


Melhusvallet
(2001)
Mer på:
http://laksefiske.melhus.com/fangst.html
&