Kontakt

Fishbooking.com

co/ Reine Linjer
PB 67 Sandviken
Bergenhus festning 13
5812 Bergen


E-mail: firmapost@reinelinjer.no

Fishbooking info

Informasjon om Fishbooking.com


Fishbooking.com var er et nettsted eiet og drevet av et firma som het Booking Solution AS. Dette firmaet ble opprettet som eget aksjeselskap januar 2001 som et resultat av en utskilling fra web og designbyrået Reine Linjer. Med over 6 års erfaring fra webutvikling for næringslivet i Norge, valgte Reine Linjer å bruke den solide kompetanse de sitter inne med til å utvikle et eget system for booking og publisering. At løsningen ble valgt gjennomført som fishbooking.com, har sin bakgrunn i at de som arbeider i Reine Linjer ( i tillegg til en utenforstående ), har lang bakgrunn som sportsfiskere. Når disse to områder så ble koblet, var det naturlig at den første løsningen som ble laget handlet om sportsfiske.


Portalen slik den nå foreligger, er Norges mest omfangsrike informasjonsdatabase innenfor sportsfiske. Vi sier at vi er det nettstedet som tar sportsfiske på alvor, og har våre ord i behold både når det gjelder teknologi og innhold. Vår filosofi er enkel. Det vi selv opplever som behov som sportsfiskere, enten det gjelder informasjon om gode fiskeplasser, oversikt over elver, informasjon fra off. myndigheter med mer, har vi satt i system. Internett handler om å spre og dele informasjon. Problemet er ofte å finne den. Det er dette vi har gjort noe med. I tillegg er teknologien kommet så langt, at alt ligger til rette for at man skal kunne finne fiskeplassen, overnatting og transport på samme sted, og bestille alt samlet og betale med en gang.

Tiden bør være forbi da man måtte sende en mail, ringe i telefonen osv for å få gjort disse transaksjonene.


Vi arbeider derfor målbevisst med å få samlet alle tilbydere av tjenester knyttet til begrepet fisketurisme på vår portal, og knytte dem opp mot vårt unike bookingsystem utviklet nettopp med tanke på denne type virksomhet. Alle tilbydere bør nå kjenne sin besøkelsestid, og sørge for at alle som etterspør deres varer og tjenester så lett som mulig skal få tilgang til deres produkter. Selve bookingsystemet vil bli lansert til sesongen 2002.

Fishbooking.com vil etter hvert utvilsomt bli Norges dominerende nettsted for sportsfiske, og foreligger i tysk og engelsk versjon. Nettstedet vil i kraft av sitt innhold fort bli godt kjent i markedet, men det vil bli gjort en betydelig innsats i forhold til markedsføring i de rette kanaler. De som står bak satsningen, har som tidligere nevnt stått bak flere store nettsatsninger for næringslivet, og besitter derfor den nødvendige kompetansen også på dette området.

NYE EIERE

Reine linjer har våren 2003 overtatt som eneeiere av nettstedet etter at Booking Solution måtte si takk for seg.