Tilbake

Hedmark

Hedmark

27 388 km2, 187 999 innb. (2001).
Omfatter 22 kommuner, derav bykommunene Hamar og Kongsvinger. Til H. hører Odalen, Vinger, Solør, Hedemarken.
H. har større jordbruksareal enn noe annet fylke. Skogbruket er betydelig; over halvparten av fylkets areal er skogkledd, og tilvekstmassen er langt større enn i noe annet fylke. Industrien er vesentlig samlet ved Mjøsa, unntatt sagbruks- og trevareindustrien som er viktig i alle deler av fylket. Vannkraften er beskjeden i forhold til fylkets utstrekning.
Fylkets høyeste punkt er Rondslottet 2178 moh. Fylkesadministrasjonens sete er Hamar. Oppr. var H. (gammelno. Heiðmork, heidenes skogmark) området mellom Hamar og Elverum. Utbyggingen i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994 førte til en sterk opprustning av infrastrukturen i fylket og til utbygging særlig av servicesektoren.