Regler:

 

Fiskesesongen for 2002 er fra 1.juni til 15. september. Som hovedregel er det tillatt å fiske med mark, sluk og flue. Flere grunneigere har innført rene fluevald (Bla Brumoen).

Kvotebegrensning er satt til å være 5 laks pr. fisker pr. døgn.

I Berrefossen er det kun tillatt med mark og flue.