Regler:

 

Fiskekort gjelder for en stang i samsvar med angitt tid og stad. Barn under 16 år fisker gratis i følge med voksne.

- Det er bare tillat å fiska med flue, sluk og mark. Rekefiske er forbudt.

- Trakk ikke på dyrket mark.

- Fangstoppgaver skal, uansett fangst, fyllest ut og returnerest til Dale Jakt og Fiskarlag sin adresse eller bruk postkassene som er hengt opp langs elven.

- Husk at personar over 16 år må betale fisketrygdeavgiften til staten for å kunne fiske etter laks og sjøørret. Innbetalingsblankett får en på posten.