Regler:

 

Rømt oppdrettslaks kan drepes. Markfiske er forbudt. All laks over 75 cm som ikke er merket må sttes ut igjen. Merket laks, fettfinneklipt eller carlinmerket, kan tas opp uansett størrelse. Maks fem anadrom fisk pr. fisker pr. døgn
Fra fredningssonen ved laksetrappen under Sandsfossen og til en linje tvers over elva 75 meter nedenfor er det ikke lov å fiske.