Regler:

 

Byaelva er en del av Steinkjervassdraget. Som mange er kjent med er vassdraget Gyroinfisert Det vil ikke endre mulighetene til fiske i år (2002), men husk at fiskeutstyret må, som tidligere år, desinfiseres på brannstasjonen i Steinkjer.