Regler:

 

Som   mange   er   kjent   med  er Ogna-vassdraget Gyroinfisert og får  derfor en vårbehandling for å fjerne  ikten  fra vassdraget. Det vil   ikke   endre   mulighetene til laksefiske i år,  men  husk at  fiskeutstyret  må som tidligere år desinfiseres.