Varzina

Russisk fiskeeldorado

Varzina ligger på den russiske halvøyen Kola. Elvene gir deg en svært variert fiskeopplevelse, og er preget av et spesielt landskap. Det er kun tillat med fluefiske, og det fiskes etter metoden fang og slipp. Dette medfører at man må klippe mothakene og ikke mer en tokroker. Dette blir gjort for å beskytte villaksstammen i de kommende år også.

Varzina starter sin ferd mot havet fra innsjøen Enozero, en av de største på Kola halvøya. I Varzina finner du noen av verdens flotteste fisker, som en sportsfisker kan forestille seg. Den øvre delen av elva er preget av åpen tundra med åser og få trær. Laksen går opp gjennom hele elva.
I hovedsesongen for laksefiske foregår det meste av fisket i den siste delen av elva.

NTE - Norwegian Tundra Explorer - formidler turer til Kola halvøya. På ørretfisketurene til Varzina er det 12 deltakere. Turene der går fra lørdag til lørdag. NTE formidler også laksefisketurer for enkeltpersoner og grupper til Varzina. Prisene her ligger på mellom 3500-6500 USD avhengig av når man reiser. Dette er luksusturer.

Fiskereglene er som nevnt tidligere med fang og slipp. Det er en strekning på ca. 10 km som en kan fiske i. Det er ikke tillatt å fiske utenfor oppmerket område.

Litt om denne sommerens fiske
NTE arrangerte 1 tur til Varzina sommeren 2000. På denne turen, 05.08-12.08 ble det tatt over 90 ørreter over 50 cm. Det ble også tatt mange under 50 cm som ikke ble registrert. I tillegg ble det tatt en god del røye og noen laks. Dette klarte 6 fiskere å alene dra opp. NRK lagde også et program fra Varzina som ble vist på vårparten.

For mer informasjon, besøk NTE på internet.

www.tundraexplorer.no

Kola, Kola, Varzina