Fjellvassdraget, nedre del

Raudt = anadrom fisk

Sotra sportsfiskere sel kort for elva og dei tre nederste vatna: Kolavatnet, Eikhammersvatnet og Bossvatnet.

Kontaktpersoner
Straume Bensin, 5353 Straume Tlf: 56330150
Fjell postkontor, 5357 Fjell Tlf: 56330560

Hordaland, Fjell, Fjellvassdraget, nedre del