Stråpa:  
 
Hoftun:  
 
Sørestad:  
 
Lunde:  
 
Lindum:  
 
Galland:  
 
Nærheim:  
 
Ritland  
 
Førland III:  
 
Førland II,Førland I,Herabakka og Mo i Suldal:  
 
Kvæstad:  
 
Foss 3  
 
Foss 2  
 
Foss 1  
 
Grov 2  
 
Grov 1  
 
Hiim:  
 
Hanakam:  
 
Mo:  
 
Hønesteg:  
 
Litlehaga:  
 
Berge:  
 
Helland:  
 
Garaneset:  
 
Øvre Høse  
 
Sandsfossen  
 

Suldalslågen (Sandselva)

Ruggens hjem

Med 65 laksehøler, er Suldalslågen er den største elva i Rogaland. Elva har en lengde på 22 kilometer og en vannføring på 60-100 kubikkmeter/sek.

Den lakseførende delen av elva på 22 km, starter fra det tre mil lange Suldalsvatnet og renner ut i sjøen ved Sand.
Det er en relativt flat elv som likner mye på et østlandsvassdrag.
I elva er det montert en smoltfelle, der de kan telle utvandrende smolt om våren.
Rundt den frodige bondedalen, ligger sure høyfjellsområder.
Minstevannføringen er 12 m3/sek .

I Stråpahølen, under dammen i Suldalsvatnet , står det mye stor laks.
Sandsfossen er 5 meter høy.
Elva har 65 fiskehøler og fører store vannmengder. I fisketiden pendler vassføringen rundt 62 m2
Mange har ment at Suldalslågen er oppskrytt, men trass i den lave fangststatistikken, har mange sportsfiskere fremhevet den som den fineste lakselva i Rogaland. Kjempefin elv for fluefisking
Ingen norsk elv har en senere oppgang

65 storlaks ble sluppet ut igjen!

1995: 1691 kg laks (3,2) og 553 kg sjøørret (1,3)
1996: 579 kg laks (141 stk) og 475 kg sjøørret (361 stk)
1997: 1069 kg laks og 617 kg sjøørret
1998: 397 kg laks (3,3) og 490 kg sjøørret (1,2). I tillegg ble 44 laks på tilsammen 326 kg satt ut igjen levende
1999: 464 kg laks (2,4) og 577 kg sjøørret (1,3)
2000: 238 laks under 3 kilo, 149 laks på 3-7 kilo og 27 laks på over 7 kilo, som tilsammen blir 414 laks på 1258 kilo. I Suldalslågen ble det i tillegg fanget 24 mellomlaks og 65 storlaks på til sammen 795 kilo, som alt sammen ble satt levende ut igjen i elva for i arbeidet om å verne om storlaks-stammen.
Av sjøørret ble det tatt 426 på 680 kilo.

Laksen i Suldalslågen kommer sent. Fisketida er fra 15. juli til 20. september.

Informasjon
Mo Laksegard
4230 Sand
tlf: 52 79 76 90
Fax: 52 79 73 03
e-post: molaks@hesbynett.no


Suldal Elveeigarlag
v/ Øyvind Vårvik
Klekkjeriet
4230 Sand
Telefon 52 79 99 66
Fax : 52 79 99 55
e-post: suldal.elveigarlag@hesbynett.no


Informasjon om turistattraksjoner og overnattingsmuligheter m.m:

Suldal Reiselivslag og Turistkontor
Dalane
4230 SAND
Tlf: (+47)52797284
Faks: (+47)52797197
E-post:sultur@hesbynett.no
Internett:www.suldal.net

Mo Laksegard
4230 Sand
Tlf: +47 52 79 76 90
Fax +47 52 79 73 03
e-post : molaks@hesbynett.no
internet: www.molaks.no

Rogaland, Suldal, Suldalslågen (Sandselva)