Kongsfjordelva

Kongsfjordelva er en naturperle av dimensjoner.

Da Vårherre skapte Finnmark, gjorde han seg flid med Kongsfjordelva. Hvis "søringan" skal nordover, da bør man dra her! Den øvre delen av vassdraget kalles Gednjejokka, som har sitt opphav fra Gednjejavvre. "Fremskrittet" (d.v.s. kraftutbygging) har derimot dessverre tørrlagt dette løpet.

Elleve kilometer fra sjøen ligger Buetjern, og det er her vannet kommer tilbake til Kongsfjordelva. Strekningen fra sjøen til Kongsfjordelva (8 km) er preget av få stryk og fisken går lett opp.

Selve Kongsfjordelva er ca. 12 km lang og ligger i maleriske omgivelser. Den er lakseførende, men innslag av røye og ørret forekommer. Elven er inndelt i tre fiskesoner som er knyttet til noen mindre elver og vann. Disse munner ut i et fuglerikt brakkvannsområde.

Kongsfjordelva ligger i Berlevåg kommune (Øst-Finnmark), den nordlige delen av Varanger-Halvøya. Berlevåg er et lite tettsted med ca. 1200 innbyggere. Man finner likevel gode muligheter for å bruke Berlevåg som utgangspunkt for turen.

Finnmark, Berlevåg, Kongsfjordelva