Sone 4  
 
Sone 3  
 
Sone 2, Haugefossen  
 
Sone 2, Hauge B  
 
Sone 2, Hauge A  
 
Sone 2, Holmesland C  
 
Sone 2, Holmesland B  
 
Sone 2, Holmesland A  
 
Sone 2, Øvre Holum  
 
Sone 2, Fuskeland E  
 
Sone 2, Fuskeland D  
 
Sone 2, Fuskeland C  
 
Sone 2, Fuskeland B  
 
Sone 2, Fuskeland A  
 
Sone 2, Nedre Nøding  
 
Sone 2, Heia  
 
Sone 2, Møll  
 
Sone 2, Nedre Holum  
 
Sone 1  
 

Mandalselva

Opp elven fra Finsådal bro, sone 3
Nedover elven fra Finsådal bro, sone 3

Norges fineste lakseelv?

Mandalselva er det nest største vassdraget på Sørlandet med en lakseførende strekning på 48 kilometer. Rundt slutten av 1800- tallet var elva en av de beste lakseelvene i Norge. Fangstene lå mellom 20 000 og 35 000 kilo årlig.

Mandalselven har, etter det mest omfattende kalkingsprosjekt på elv i Nordeuropa, gitt håp om at den igjen kan komme tilbake mot gamle høyder.

Elva veksler mellom stilleflytende partier, stryk, fosser, dype kulper og en innsjø. Dette gir grunnlag for et spennende fiske med flue, sluk, og mark. Elva har nesten ingen fysiske begrensninger. Du kan fiske omtrent overalt. Elva er grunn og passer dermed også godt til vading. Den grunne elva gjør at den også kan være krevende å fiske i. I den nedre delen er det mulig å fiske etter sjøørret og ål og i den øverste delen er det tilsvarende ørret- og bekkerøyefiske.

Fisket er rimelig og lett tilgjengelig. Sone 2 er inndels i flere småsoner som selges begrenset for få stenger. I sone 3 (14 km) selges ubegrenset, men der har hittil vært god plass til alle, og rikelig med fine steder for både sluk, mark og fluefiske. Fangstene har vært hovedsakelig smålaks fra 1-3 kg, men størrelsen har økt år for år, og der ble i 2000 tatt flere på over 10kg.

Fiskere som er ukjent i området bør kontakte kjentfolk for råd. Her er mange lure plasser!

Linker:
http://www.mandalselva.no/
http://www.geocities.com/laxisor/Side1.html
http://www.naper.no/jf/0599/dags_for_laks.htm
http://pchome.grm.hia.no/~hlarsen/mandalselva/bilde.html
http://pchome.grm.hia.no/~hlarsen/fiske/PROSJEKT98.html
http://www.nikuosl.ninaniku.no/fiskvilt/fiskvilt/2-1999/rev2-mauland2.9nov.html
http://www.lax.no

Vest-Agder, Mandal, Mandalselva