Namsen

Den gamle kongen blant laks-elver

Midt i vårt langstrakte Norge strekker den naturskjønne Namdalen seg på tvers av landet, fra fjellheimen øst mot Sverige til skjærgården vest i Atlanterhavet. Drøyt 15 mil nord for Trondheim finner du her et rikt og naturskjønt landskap, variert og mangfoldig som et Norge i miniatyr.

Fra de vide vidder i Børgefjell, Røyrvik, Lierne og Snåsa faller bekkene store som små mot vest, hvor de etter hvert samles i indre Namdals dype, skogkledde daler som elvene Namsen, Sandøla og Lura. Disse møtes så ved distriktets urgamle midtpunkt, Grong, der Namdalen åpner seg mot vest og flater ut i et eldgammelt kulturlandskap, som inn til vikingtiden faktisk utgjorde et sentralt makt- og kultursentrum i Norge. Blant en rekke minnesmerker fra ”Arilds tid” finner du her et fortsatt levende jord- og skogbruk, som ennå setter et tradisjonsrikt preg på Namdalens ”flatbygder”; laksekommunene Grong og Overhalla. Og midt gjennom dette kulturhistoriske kjerneland troner som alltid Namsen, med en gammel majestets kraftfulle ro, på sin vei mot Namsos, Namsen-fjorden og Nord-Atlanteren – der vår edelfisk fortsatt finner fruktbare beitemarker.

Allerede for 200 år siden fant sportsfiskere fra England og Europa veien til Namdalen og det største av de mange lakserike vassdrag på Norges langstrakte vestkyst. I en engelsk reiseskildring fra 1832 ble lakse-elva Namsen beskrevet i høyst beundrende vendinger og bomfast titulert som ”The King of All Salmon Rivers”.
Utover 1900-tallet kom stadig nye lakseentusiaster til Namsen og etter at fotografi, vekt og fangstlogg ble mer vanlig har man bokført flere prakteksemplar over tretti kilo, - den største på hele 31,5 tatt på Jørem/Berre i Grong 1937.

Fra begynnelsen av 1980-tallet var nesten alle våre laksestammer inne i en kritisk periode. De siste tiår har imidlertid våre myndigheter etablert en ansvarlig fiskeforvaltning og resultatet for Namsen-vassdraget har vært meget oppløftende. Sommeren 2000 ble den beste sesong i moderne tid, med imponerende 40 tonn tatt på stang i elva i tillegg til utrolige 100 tonn på det tradisjonsrike notfisket i Namsen-fjorden. Her så man også fjorårets rekordlaks på 25,5 kilo, mens man oppe i elva fikk i land tre rugger over 20, den største på 21,5 kilo tatt på Vibstad i Overhalla. Og, - i følge forskerne ved fiskeriforvaltningen i Nord-Trøndelag, tyder grunntallene på en ytterligere vekst i stammen, samt at 2001 blir en skikkelig storlakssesong...

Kvelden 31. mai hvert år samles hundrevis av sportsfiskere og entusiaster til premierefest ved Namsen, før startskuddet for årets fiske går ved midnatt til 1. juni. På dette tidspunkt er vannstanden i elva fortsatt høy og det tradisjonelle Namsen-fisket fra båt mest vanlig. Båten ros av en lokalkjent klepper (fiskeguide) og fiskeren benytter to eller tre stenger, med skje, sluk, wobler eller flue. I Namsen regner man båtfisket som mest effektivt fram til midten av juli, hvoretter landfiske med mark og flue normalt tar seg opp. Ettersom elva synker utover sommeren står august måned oftest i fluefiskets tegn, både fra land og båt.

Nedenfor finner du linker noen nettsider som kan være av interesse:

Hjemmesiden for laksevaldet Engstad/Foss i Namsen. Valdet ligger nest øverst i Overhalla kommune, på grensen mot Grong, og er 1,2 kilometer langt. På hjemmesiden kan du finne informasjon om valdet, oppdaterte fangsrapporter og nyheter fra elva og valdet.
http://www.nettfakta.com/namsen/sideindex.html

Webkamera levert av Overhalla kommune.
Klikk for større bilde...
Det oppdateres automatisk hvert 2. minutt.

Nord-Trøndelag, Overhalla, Namsen