Drammenselva

Drammenselva - Østlandets naturperle

Drammenselva er en av landets beste lakseelver og er et yndet mål for laksefiskere fra hele Europa. Elva er bare lakseførende i 30 kilometer, fra Drammensfjorden og opp til ca. 3 km ovenfor Hokksund sentrum.
I 1987 fikk Drammenselva ststus som "gyroelv" og egentlig skulle laksen i elva vært utryddet. Men takket være en gjeng sportsfiskere og elveeiere, er laksebestanden holdt oppe. Elva har også vært sterkt forurenset av papir- og celluloseindustrien som blomstret fram på 70-tallet. Nå er elva renset. Selve rensingen kostet nærmere èn milliard kroner. I dag kan man både bade og fiske uten å bekymre seg. Det er også flere fine stier mange steder langs elva.
Fangsten i år 2000 var svært bra. Det ble i alt fisket opp 8,6 tonn laks. Av denne fangsten ble det tatt 1171 smålaks, 673 mellomlaks og 302 storlaks. Ca. 2/3 av all fangsten ble tatt i Drammenselva nedenfor Hellefossen. I tillegg ble det fisket 198 sjøørret.
I Drammenselva er det tillatt å fiske med reke, flue, sluk og mark. Døgnkort kan ikke reserveres, men selges hver kveld kl. 19 på Laskehytta. Siden kortsalget bare er begrenset, skjer tildelingen ved loddtrekning. Det er verd å ta seg en tur til Laksehytta bare for å oppleve det fantastiske miljøet og alt styret omkring trekningen.

Fisketid:
Vårfiske etter sjøørret: 01.04 - 23.04
Lakseseongen: 15.05 - 15.09(eventuelt 30.09 dersom bestanden tåler det.

Linker:
http://www.eiker.rett.no/drammenselva.shtml
http://home.sol.no/~sormark/
http://www.villmark.com/a_fiske/fakta/fylkesinfo/13buske/13Drammeom.html#miljø
http://www.flyshop.no/aamotff/
http://www.nikuosl.ninaniku.no/fiskvilt/fiskvilt/1-1998/Drammenselva.html
http://www.flyshop.no/ostsidenjff/


Buskerud, Drammen, Drammenselva