Melhusvaldet

Populært laksevald i Namsen

Laksevald som er godt egnet både fra båt og fra land.
http://laksefiske.melhus.com/

Melhusvallet ligger ca 30 km fra Namsos og 20 km fra Grong ved RV 760. Her gis muligheter til alle kategorier sportsfiske; både båtfiske (Harling) og kasting fra land med sluk eller flue. Det er et kraftig stryk på vallet og det er generelt et strømvall - også ved lav vannstand.

Hele vallet er ca 1,4 km langt, men det fiskes annenhver dag på øvre og nedre del av vallet, slik at disponibel fiskestrekning blir ca 0,7 km hver dag, (sone 1 Melhus/Foss og sone 2 Melhus/Grande).

To båter med motor disponeres til båtfiske. Telt eller campingvogn kan settes opp like ved båtplassen. Utleie av rom hos valleierne.

Nord-Trøndelag, Overhalla, Melhusvaldet