Ogna i Steinkjer

Et rimelig fisketilbud  etter  laks

Laksefiske i Ogna
 
Fiske  i  Ogna  er   velorganisert gjennom et grunneierlag som gir alle  som  ønsker  det  et rimelig fisketilbud  etter  laks.
 
Du velger selv  hvor du vil  fiske, ved å kjøpe fiskekort på ønskede soner, men de beste fiskeplassene har  begrensninger ved  antall  fiskestenger.

Ognes gård
kan  ønske deg velkommen  til et nytt  år  med  laksefiske  i  Ogna.  Har  du noen   rolige   fridager  til laksefiske, så  kan  Ognes  gi   et variert tilbud til alle som er  i  din gruppe.  
E-post Ognes Gård: oddlalm@online.no

Flufiske-elv.
Ogna  er  rik  på  variasjoner,  så ulike fiskeredskaper kan brukes, men  fremfor alt  er ho  en  make- løst  spennende  flufiske-elv.
 
Året  2000   var   en   meget   bra laksesesong  med middelvekt  på 2,85 kg pr laks, og  det forventes å  bli  et  nytt  bra  år  denne sesongen.
Fiskeravgift  må  betales  av alle  som  er  over  16 år. 
Ukeskort  kr 45,- og  årskort  kr 90,-
Hvis  du  kjøper   Familieavgifts- kort  så  koster  det   kr  60,-  pr. uke,  eller  kr 160,-  for  et  år.

Nord-Trøndelag, Steinkjer, Ogna i Steinkjer