Fangststatistikk, Ytre Billefjordelva

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2002 2 0 2 0 0,7
  2001 42 35 7 1,6 1
  2000 34 34 0 2,8 0

Kilde: SSB