Fangststatistikk, Oksevågvassdraget

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 32 0 32 0 0,6
  2002 61 0 61 0 0,6
  2001 54 0 54 0 0,7
  2000 3 0 3 0 0,6
  1998 16 0 16 0 0,6
  1997 22 0 22 0 0,7

Kilde: SSB