Fangststatistikk, Suldalslågen (Sandselva)

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 1 936 1 629 307 3,9 1
  2002 1 468 982 486 3,5 1,1
  2001 1 226 658 568 3,7 1,2
  2000 1 326 1 258 68 3 0,2
  1999 1 041 464 577 2,4 1,3
  1998 887 397 490 3,3 1,2
  1997 1 687 1 070 617 2,6 1,3

Kilde: SSB