Fangststatistikk, Veidneselva

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 967 343 624 1,9 0,6
  2002 415 107 308 2,2 0,5
  2001 317 258 59 3 0,6
  2000 486 278 208 2,5 0,7
  1999 496 191 305 2,2 0,7
  1998 580 299 281 1,8 0,7
  1997 321 144 177 1,9 0,7

Kilde: SSB