Fangststatistikk, Kvalsundelva

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 136 136 0 2,2 0
  1999 59 32 27 1,8 0,5
  1998 46 20 26 1,8 1,4
  1997 57 28 29 2,1 0,4

Kilde: SSB