Fangststatistikk, Sra

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 1289 1116 173 4,9 1,2
  2002 92 49 43 8,2 0,8
  2001 2017 1438 579 3,2 1
  2000 2591 1797 795 4 1
  1999 1466 1019 447 3,1 1
  1998 1740 1228 512 3,3 0,9
  1997 920 687 233 3,2 0,9

Kilde: SSB