Fangststatistikk, Oppl°yelva

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 435 394 41 2,8 1,3
  2002 904 775 129 2,9 1,7
  2001 497 469 28 3,4 1,6
  2000 458 391 67 2,5 1,9
  1999 449 449 0 2,7 0

Kilde: SSB