Fangststatistikk, Nordfolda

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 258 85 173 2,5 0,9
  2002 496 190 307 1,6 1
  2001 732 424 308 2,4 1,1
  2000 460 261 199 1,8 0,8
  1999 368 70 298 1,4 0,9
  1998 494 87 407 2,4 7,1
  1997 308 78 230 2,1 0,7

Kilde: SSB