Fangststatistikk, Nordelva

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 11 8 3 2 0,4
  2001 188 143 45 1,7 0,8
  2000 197 169 28 1,6 0,7
  1999 75 60 15 1,3 0,5
  1998 33 23 10 1,9 0,7
  1997 29 26 3 2 0,6

Kilde: SSB