Fangststatistikk, Namsen

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 27 810 26 090 1 721 3,2 0,8
  2002 20 736 18 904 1 831 3,6 0,7
  2001 30 829 28 973 1 856 4 0,8
  2000 31 488 28 321 3 167 3,1 0,8
  1999 18 769 15 614 3 155 3 1,5
  1998 19 278 17 213 2 065 3,3 0,8
  1997 17 703 15 721 1 983 3 0,8

Kilde: SSB