Fangststatistikk, Horvenelva

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 26 23 3 1,7 0,4
  2001 90 75 15 2,2 0,6
  2000 63 58 5 1,8 0,8
  1999 71 53 17 2,2 0,5
  1998 31 26 4 1,8 0,8
  1997 4 1 3 0,9 0,5

Kilde: SSB