Fangststatistikk, Hopla

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2002 17 6 11 2,8 0,8
  2001 53 41 12 3,4 1,5
  2000 68 58 10 3,4 0,8
  1999 63 42 21 3 0,8
  1998 27 14 13 1,4 0,9
  1997 17 1 16 0,5 0,4

Kilde: SSB