Fangststatistikk, Helgåa

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2003 394 375 19 3,7 1,9
  2002 113 109 4 3,8 3,5
  2001 209 208 1 4,3 1
  2000 184 179 5 3 1,8
  1999 248 243 5 3,7 0,7
  1998 90 87 4 2,3 3,9
  1997 18 17 1 2,8 1,1

Kilde: SSB