Fangststatistikk, Byaelva

Alle fangsttall i Kg.

          Gjennomsnittvekt
  År I alt Laks Sjøørret (sjørøye) Laks Sjøørret (sjørøye)
  2002 174 174 0 5 0
  2001 1 146 1 146 0 5,8 0
  2000 1 980 1 925 55 4,6 2,2
  1999 1 360 1 215 145 4,2 2,2
  1998 1 245 962 283 3,4 2,3

Kilde: SSB