Lokale forskrifter etter Laks- og innlandsfiskloven

Tilbake

Myndighet etter flere av bestemmelsene i laks- og innlandsfiskloven er lagt til fylkesmennene, og det er gitt en rekke forskrifter etter loven som gjelder for enkeltfylker eller for andre lokale områder.

http://www.dirnat.no/wbch3.exe?p=1739